top of page

OPTİK SÖZLEŞMESİ YAPACAK ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE !


images

OPTİK SÖZLEŞMESİ YAPACAK ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE !

Değerli Üyelerimiz,

Eczanelerinde Optik hizmeti verebilen meslektaşlarımız için SGK,GSS Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2 adet duyuru aşağıda  önemle dikkatlerine sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

I.DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

11/01/2016

2016 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GÖRMEYE YARDIMCI

TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ DUYURU

 06/01/2016 tarihli duyuruda, Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşmesinin 8.4.15 maddesinde “5237 sayılı Kanunda belirtilen ve Kurum zararına neden olan nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiği kesinleşmiş mahkeme kararıyla sabit görülmesi koşuluyla; söz konusu fiillerin müessesse sahibi ve/veya ortakları ve/veya mesul müdürleri tarafından işlendiği durumda aynı müessesse ile veya bunların daha sonra yönetici ve/veya ortak ve/veya mesul müdür olduğu müessese ile hiçbir şekilde sözleşme yapılmaz” hükmü gereğince maddede belirtilen ilgili kişilerden Adli Sicil Kaydının ve Ek 1’de aranan belgelerin tamamının eksiksiz olarak teslim alınması gerektiği ifade edilmiştir.

Ancak, konu ile ilgili olarak gerek müesseslerden ve gerekse Ünitelerden gelen taleplerde, yabancı uyruklu olarak ülkemizde bulunan müessese ortağı veya yönetici ve/veya üyelerinden istenecek olan adli sicil kaydının yetiştirilemediği belirtilmiştir.

 Bu nedenle, sözleşmenin imzalanma süresi 15/01/2016 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılmış olup belirtilen süre içerisinde sözleşmenin yapılması, yabancı uyruklu ortaklardan istenecek olan adli sicil kaydı belgesi teslim süresinin ise 29/01/2016 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

II.DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 06/01/2016

2016 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GÖRMEYE YARDIMCI

TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ DUYURU

Bilindiği üzere 2016 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşmesi 29/06/2015 tarihinde Kurumumuz Web sitesinde yayımlanarak 01/01/2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, optisyenlik müesseselerince de 11/01/2016 tarihi mesai saati bitimine kadar yeni sözleşmenin imzalanması gerektiği duyurulmuştur.

Söz konusu sözleşmenin 8.4.15 maddesinde “5237 sayılı Kanunda belirtilen ve

 Kurum zararına neden olan nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiği kesinleşmiş mahkeme kararıyla sabit görülmesi koşuluyla; söz konusu fiillerin müessesse sahibi ve/veya ortakları ve/veya mesul müdürleri tarafından işlendiği durumda aynı müessesse ile veya bunların daha sonra yönetici ve/veya ortak ve/veya mesul müdür olduğu müessese ile hiçbir şekilde sözleşme yapılmaz” hükmü gereğince maddede belirtilen ilgili kişilerden Adli Sicil Kaydının ve Ek 1’de aranan belgelerin tamamının eksiksiz olarak teslim alınması,

Ayrıca, 2016 Yılı Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşmesinin;

6.4.4. maddesinin (b ve c) bentlerinde yer alması gereken 6.3.5 maddesi sehven 6.3.3 olarak yazılmıştır. Uygulamaya esas teşkil etmek amacıyla Kurumumuz taşra teşkilatı ve optisyenlik müesseselerinin 6.4.4 maddesinin (b ve c) bentlerinde sözleşmenin 6.3.5 maddesini esas alınması gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Comments


bottom of page