top of page

NİSAN AYI SGK REÇETELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME


NİSAN AYI SGK REÇETELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Üyelerimiz,

Bildiğiniz üzere Nisan ayı (Medikal ve göç idaresi faturaları da dahil ) fatura teslim süresi 24 Mayıs 2019 tarihine ertelenmiştir. Sizlerden gelen sorular doğrultusunda kurum yetkililerinden alınan bilgiye göre;

-Hasılat bilgi girişinde hatası bulunanlar,Maliyeden alınan resmi evrakı faks veya e-mail yolu ile ilgili SSGM ye gönderecek ve gerekli düzeltme kurum tarafından Medula üzerinden yapılacaktır. (Stok affı için Maliyeden gelen cevap eczacı lehine olmuştur.Stok affını düşerek güncelleme yapılacaktır.)

-Faturasını kesmiş ama kuruma teslim etmemiş olan meslektaşlarımızın faturaları kurum tarafından iptal edilmiş olup,yeniden kaydet işlemleri yapıldıktan sonra yeni fatura kesilerek kuruma teslim edilebilir.

-Faturasını kesmiş ve kuruma teslim etmiş , iskonto oranı değişmemiş meslektaşlarımız eczane hizmet bedelindeki artış miktarını eğer değersiz bulacak olursa  ilgili birime “feragat dilekçesi “ verebilecek ve yeniden fatura işlemi yapmaya gerek kalmayacaktır.

-Faturasını kesmiş ve kuruma teslim etmiş yeniden fatura kesmek zorunda olan meslektaşlarımız için sistemden iade yapılacak ,güncelleme mesajından sonra kuruma fatura kesilip teslim edilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

ECZACI İNDİRİM ORANLARI (01.04.2019 TARİHİNDEN GEÇERLİ)

2018 yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır;

966.000 TL’ ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından % 0 indirim,

966.001 TL ile 1.242.000 TL arasında satış hâsılatı olan eczaneler tarafından % 0,75 indirim,

1.242.001 TL ile 2.070.000 TL arasında satış hâsılatı olan eczaneler tarafından % 2,20 indirim.

2.070.000 TL üzerinde satış hâsılatı olan eczaneler tarafından % 2,75 indirim.

REÇETE HİZMET BEDELİ

2018 yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden her reçete başına;

276.000 TL’ ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 4,40TL ,

276.001 TL ile 552.000TL arasında satış hâsılatı olan eczacıya 3,66TL ,

552.001 TL ile 966.000TL arasında satış hâsılatı olan eczacıya 2,18TL,

966.001 TL ile 1.242.000TL arasında satış hâsılatı olan eczacıya 1,09TL ,

1.242.001 TL ile 1.656.000TL arasında satış hâsılatı olan eczacıya 72 Kuruş ,

1.656.001 TL ile 2.070.000 TL arasında satış hâsılatı olan eczacıya 57 Kuruş ,

2.070.001 TL üzerinde satış hâsılatı olan eczacıya 43 Kuruş ,

hizmet bedeli ödenecek.

댓글


bottom of page