top of page

NAYLON POŞET UYGULAMASI İLE İLGİLİ ÇEVRE BAKANINA YAPTIĞIMIZ BAŞVURU


21/03/2019

                                                                                                                                 TEİS2019-15

Sayın,

MURAT KURUM

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI

Sayın Bakanım,

Medyada yer alan “15’e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz, 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız” şeklindeki beyanınız eczacı camiası tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmış, özellikle gece ve pazar nöbetlerinde eczanelerimize gelen vatandaşlarımızı yaşadıkları acil sağlık sorunu nedeniyle adeta cezalandırır tarzda olan bu uygulamanın değişeceği beklentisi oluşmuştur.

Ancak, vatandaşımızı mağdur edecek söz konusu durumun düzeltilmesi için yayınlanan düzenlemede yer alan “Eczanelerde sadece ilaç satışlarında kullanılan çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200×350 milimetre (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dâhil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler Usul ve Esasların kapsamından çıkarılmış olup ilaçlar için verilen plastik poşetler ücretsiz olarak verilebilecektir…”  şeklindeki ve “…Usul ve Esaslar kapsamında yer alan ve ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığının 40 mikron ve üzerinde olma zorunluluğu getirilmiş olup çift kat kalınlığı 40 mikrondan daha küçük olanların (gıda hijyeni amaçlı verilenler ile eczanelerde ilaçların taşınması için verilenler hariç) kullanımı kısıtlanmıştır…” şeklindeki ifadelerden de açıkça anlaşılacağı üzere çift kat  kalınlığı 15 ila 40 mikron arası olan naylon poşetler dışında kalan ve eczanelerde halen ilaçları taşıyacak mukavemette ve dışarıdan bakıldığında içindeki ilacı göstermeyecek kalınlıkta olup kullanılmakta olan poşetler bu muafiyet kapsamı dışında kalmış olup, eczanelerin ve hastaların yaşadığı sorun, beklentiler doğrultusunda maalesef ortadan kalkmamıştır.

Kaldı ki, ülkemizdeki yasal düzenlemeye emsal teşkil eden Avrupa Birliği’ndeki mevzuat uygulamasında doğada altı ayda kendi kendine kaybolan biyoplastikler ile toplam satış alanı 200 metrekareden daha küçük satış noktaları ve eczaneler bu mevzuat kapsamı dışında tutulmuştur.

Sayın Bakanım,

Eczanelerimizin % 100 doğal malzemeden üretilmiş poşetleri kullandığı, toplam satış alanının 200 metrekareden düşük olduğu, eczanelerimizde verdiğimiz sağlık hizmetinin kişisel mahremiyeti de korumayı kapsadığı, ilacın beklenmedik zamanda alınma ihtiyacı acilen ortaya çıkan bir ürün olduğu, dolayısıyla da çift kat kalınlığı 15 ila 40 mikron arası olan şeffaf ve zayıf taşıma gücü olan poşetlerin ücretsiz olmasının eczanelerden verilen hizmetin sunumunda beklenen kolaylığı sağlamadığı, ücretli / ücretsiz poşet karmaşasının eczanelerimize gereksiz iş yükü getirdiği göz önünde bulundurularak ve yukarıda da kısaca izah ettiğimiz üzere tüm Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de eczanelerin bu uygulamadan tamamen muaf tutulması için gerekli düzenleme yapılması yönünde daha önce de ifade etmiş olduğunuz üzere “vatandaşımızın sağlığı söz konusu” yönündeki hassasiyetiniz doğrultusunda emir ve talimat vermenizi temenni ediyor, bilgi ve takdirlerinize arz ediyorum.

Saygılarımla…

Ecz. Nurten Saydan

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

 GENEL BAŞKANI    

Comments


bottom of page