top of page

NÖBETÇİ ECZANELERİN GÜVENLİĞİ İÇİN YAPTIĞIMIZ BAŞVURU HAKKINDA BİLGİLENDİRME


untitled

NÖBETÇİ ECZANELERİN GÜVENLİĞİ İÇİN YAPTIĞIMIZ BAŞVURU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Bildiğiniz üzere nöbetçi eczanelerimize yönelik şiddet,hırsızlık vb.şikayetler ve yaşadığımız sıkıntılar doğrultusunda Emniyet Genel müdürlüğüne TEİS olarak başvuru yaparak, Nöbetçi eczanelere yönelik güvenlik tedbirlerinin arttırılması talebinde bulunmuştuk. Emniyet Genel Müdürlüğünün cevap yazısı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS YÖNETİM KURULUEMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GÖNDERİLEN CEVAP YAZISI:

T.C.İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı   : 31311769-45246.(62415)-463-468-12556          05/01/2017

Konu : Eczanelere Yönelik Saldırılar Hk.

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANLIĞI’NA

Ziyabey Cad. 31/2 Balgat-ANKARA

İlgi     :a) Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin 30.12.2015 tarih ve 230 sayılı yazısı

b)31311769-67022-32092 sayı ile 81 İl Emniyet Müdürlüğüne yazımız

c)31311769-67022-91244/09-61-254-17851 sayılı yazımız

ç)Tüm Eczacı İşverenler Sendikası’nın 08.12.2016 tarih ve TEİS2016-86 sayılı yazısı

d)Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin 13.12.2016 tarih ve 6831 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazıda gece-gündüz halka sağlık hizmeti sunmaya çalışan nöbetçi eczane çalışanlarına yönelik saldırılar nedeni ile nöbetçi eczanelerin bulunduğu bölgelerde devriye hizmetlerinin sıklaştırılması ve eczane çalışanlarına yönelik saldırıların önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması talep edilmiştir. İlgi (b) yazı ile gereği için 81 İl Emniyet Müdürlüğümüze, bilgi için ilgi (c) yazı ile Türk Eczacıları Birliği Heyetine bildirilmiştir.

Ancak, ilgi (ç) ve (d) yazıları ile nöbetçi eczane çalışanlarına yönelik saldırıların devanı ettiği bildirilmiştir.

Konu ile ilgili gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi hususunda;

            Gereğini rica ederim.

Servet YILMAZ

Emniyet Genel Müdürü a.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı

  1. Sınıf Emniyet Müdürü

Ek: İlgi yazı (3 sayfa)

Dağıtım        :  81 İl Emniyet Müdürlüğüne

Bilgi: Tüm Eczacı İşverenler Sendikasına

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetine

bottom of page