top of page

MEDULA UYGULAMALARINDAKİ HİZMET KESİNTİSİ


SGK

Medula uygulamalarındaki hizmet kesintisi

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Medula uygulamalarındaki 27.01.2014 tarihli hizmet kesintisi nedeniyle sistemden alınamayan tedavilere ilişkin  geriye dönük Medula uygulamalarına kayıt yapılabileceği açıklandı. Medula Hastane ve Medula Eczane uygulaması üzerinden kayıt edilemeyen faturalar MANUEL olarak gönderilebileceği belirtildi.Duyuru aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü  

29.01.2014

DUYURU MEDULA UYGULAMALARINDAKİ HİZMET KESİNTİSİ  

27.01.2014 Pazartesi  günü saat 15:40 ile 16:45 ve aynı gün  saat 17:20 ile 17:24 saatleri arasında sistemde  oluşan  problemden  dolayı  kesinti  yaşanmıştır. Kesinti süresince gerek Medula_Eczane gerekse Medula_Hastane süreçlerinde sistemden alınamayan sağlık hak sahiplerinin tedavilerine ilişkin bilgiler geriye dönük Medula uygulamalarına kayıt edilebilecektir.  Medula Hastane ve Medula Eczane uygulaması üzerinden kayıt edilemeyen faturalar ise SUT’nin 1.7.2  –“MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle provizyon alınamaması”  maddesine istinaden MANUEL OLARAK GÖNDERİLEBİLECEKTİR.

Bilgilerinize rica ederim.

bottom of page