MEDULA SİSTEMİNİ KULLANMAKTA OLAN TÜM SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ DİKKATİNE !


Değerli üyelerimiz,

SGK,GSS Genel Müdürlüğü tarafından Medula Sistemini kullanmakta olan Tüm Sağlık Hizmet Sunucularını ilgilendiren duyuru yayınlanmıştır. Duyuru aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

T.C.

 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

                                                                                     15/03/2013

                                     DUYURU

MEDULA SİSTEMİNİ KULLANMAKTA OLAN TÜM SAĞLIK HİZMET   SUNUCULARININ DİKKATİNE

Bilindiği üzere, Kurum tarafından sağlık yardımları karşılanan hastaya kaliteli, erişilebilir ve tıp biliminin genel kabul gören kurallarına uygun sağlık hizmeti sunulması, sağlık hizmeti sunucularının Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan ilişkilerinin kurallara bağlanması için Genel Müdürlüğümüz tarafından sağlık hizmeti satın alım sözleşmesi hazırlanmaktadır.

Bahse konu olan sözleşmede, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünce hazırlanan sağlık uygulamalarının kesintisiz hizmet verebilmesi için her uygulama (Eczaneler, Optikçiler ve Hastaneler) için ayrı ölçeklendirilerek minimum olması gereken donanımsal alt yapı (network, sunucu, fiber alt yapı örneklenerek) ihtiyaçları aşağıda belirtilmiştir.

MEDULA HASTANE SİSTEMİ İÇİN :

1 client için;

En az 2 GB ram, Win7 işletim sistemi çalıştırabilen yeni nesil işlemci içeren bir sunucu;

Yazılım: .net,java veya delphi gerekmektedir.

Hastane içerisinde client sayısı fazlalaştıkça bu konfigürasyonları aynı oranda arttırmak gerekir.

MEDULA ECZANE ve MEDULA OPTİK SİSTEMİ İÇİN :

Windows 7 veya üzeri işletim sistemi, Internet Explorer 9 veya üzeri internet tarayıcısı çalıştırabilen bir sistem gereklidir.

Sağlık hizmeti sunucularına önemle duyurulur.

#onecikan