top of page

MEDULA KESİNTİSİ SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

Sayın Üyemiz,


Medula kesintileri süresince sözleşmeli sağlık hizmet sunucuları SUT’nin “1.7.2 MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle provizyon alınmaması” başlığı altında yer verilen;


(1) Kurum Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile teşvik edilmesi kaydıyla MEDULA sisteminden kaynaklanan arıza nedeniyle hasta takip numarasının alınamadığı süre zarfında Kurum sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olduğunu yazılı olarak beyan etmek veya belgelemek suretiyle müracaat eden kişilerin sağlık hizmetleri kurumca karşılanır. Daha sonra yapılan sorgulama sonucu bu kişilerin müstahak olmadığının tespit edilmesi halinde, tedaviye ait fatura bedeli ilgili sağlık kurumuna /kuruluşuna ödenerek gerekli yasal işlemler Kurumca yürütülür.” Hükmü gereğince sağlık hizmet sunucuları tarafından manuel faturalama yapılabilecektir.


MEDULA KESİNTİSİ SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER:


  • Karşıladığınız manuel reçetelerin (e-reçete zaten verilemez) arkasına kişinin "SSK,Bağkur" vb ve "emekli ,çalışan" şeklinde isim soyad ve imzasını alınmalıdır. Örneğin; "Emekli bağkurluyum.   İSİM SOYAD İMZA."


  • Kurum sağlık yardımlarından faydalanan kişilerin tedavileri sonucu düzenlenen reçete katılım payının ( 3 TL) ve 3 kalem/kutu aşan ilaçlardan alınması gereken +1 Tl tutarındaki REÇETE katılım payları , eczane tarafından nakit olarak tahsil edilecektir.


  • Çalışan kişilerden alınacak olan %20 ilaç katılım payı eczane tarafından tahsil edilecektir.


  • Emeklilerden alınacak olan %10 ilaç katılım payları maaşlara yansıtılarak daha sonra tahsil edildiğinden eczane tarafından ayrıca tahsil edilmeyecektir.


  • Eşdeğer ilaç uygulaması gereğince oluşabilecek ilaç fiyat farkı eczane tarafından, Hastalara teslim edilen ilaçlara ait karekodlar/kupürler İTS işlemi daha sonra tamamlanmak üzere reçeteye eklenecektir.


  • Reçeteye eklenen karekodların İTS işlemleri mutlak suretle MEDULA Eczane sistemi üzerinden tamamlanacaktır.


  • Eczaneler tarafından kesinti süresince karşılanan reçeteler, sistem çalışır hale geldikten sonra MEDULA sistemi üzerinden Kuruma fatura edilecektir.


  • Ancak eczaneler tarafından kesinti süresi içerinde karşılanan, MEDULA sistemine kaydedilemeyen reçeteler, MEDULA Eczane sistemine sonradan kaydedilmesine rağmen muayene katılım payı tahsil edilemeyen reçeteler (MEDULA Eczane sisteminden silinerek), Sağlık Uygulama Tebliği’nin 9.2.1. maddesine göre Kuruma manuel olarak fatura edilebilecektir.


  • MEDULA sistemi üzerinden fatura edilemeyen reçeteler için MEDULA Eczane uygulamasından “Deneme” çıktısı alınacak ve verilen ilaçlara ilişkin karekodlar da MEDULA Eczane uygulamasında yer alan “Manuel Reçete Giriş” menüsünden İTS’ye bildirilecektir.

Comments


bottom of page