top of page

Medula E-Reçete Kullanım Kılavuzu güncellendi-24.01.2019


Medula E-Reçete Kullanım Kılavuzu güncellendi-24.01.2019

Değişiklikler;

1.72 –  24.01.2019

  1. e-Rapor web servisine aşağıdaki metotlar eklenmiş ve gerçek ortamda kullanıma açılmıştır.

♦ imzaliEraporGiris

♦ imzaliEraporSil

♦ imzaliEraporSorgula

♦ imzaliEraporListeSorgula

♦ imzaliEraporOnay

♦ imzaliEraporOnayRed

♦ imzaliEraporOnayBekleyenListeSorgu

♦ imzaliEraporBashekimOnay

♦ imzaliEraporBashekimOnayRed

♦ imzaliEraporBashekimOnayBekleyenListeSorgu

♦ imzaliEraporAciklamaEkle

♦ imzaliEraporEtkinMaddeEkle

♦ imzaliEraporTaniEkle

♦ imzaliEraporTeshisEkle

Kurumumuz web sayfasında yer alan 18 Ocak 2019 tarihli duyuruda; 01 Şubat 2019 tarihinden itibaren düzenlenen “manuel (kağıt)” ilaç kullanım raporlarının Kurumumuzca edilmeyeceği, ayrıca tüm sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen ilaç kullanım raporlarının 01 Mart 2019 tarihinden itibaren Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmış olması zorunluluğu getirildiği duyurulduğundan, yukarıda bahsi geçen metotlarla ilgili entegrasyonun belirtilen tarihten önce yapılması gerekmektedir.

  1. e-Rapor işlemlerinde yer alan metotların güvenli elektronik imza kullanım zorunluluğu aşağıda listelenmiş olup, bahsi geçen listeye istinaden sağlık hizmet sunucularınca ilgili metotların entegrasyonunun ivedi olarak yapılması gerekmektedir.SNİşlem AdıMetot Adı1 Mart 2019 Tarihinden İtibaren Kullanımı Zorunlu1İmzalı Elektronik Rapor GirişimzaliEraporGirisEvet2İmzalı Elektronik Rapor SilmeimzaliEraporSilEvet3İmzalı Elektronik Rapor SorgulaimzaliEraporSorgulaHayır4İmzalı Elektronik Rapor Listesi SorgulaimzaliEraporListeSorgulaHayır5İmzalı Elektronik Rapor OnayimzaliEraporOnayEvet6İmzalı Elektronik Rapor Onay RedimzaliEraporOnayRedEvet7İmzalı Elektronik Rapor Onay Bekleyen Listesi SorgulaimzaliEraporOnayBekleyenListeSorguHayır8İmzalı Elektronik Rapor Başhekim OnayimzaliEraporBashekimOnayEvet9İmzalı Elektronik Rapor Başhekim Onay RedimzaliEraporBashekimOnayRedEvet10İmzalı Elektronik Rapor Başhekim Onay Bekleyen Listesi SorgulaimzaliEraporBashekimOnayBekleyenListeSorguHayır11İmzalı Elektronik Rapor Açıklama EkleimzaliEraporAciklamaEkleEvet12İmzalı Elektronik Rapor Etkin Madde EkleimzaliEraporEtkinMaddeEkleEvet13İmzalı Elektronik Rapor Tanı EkleimzaliEraporTaniEkleEvet14İmzalı Elektronik Rapor Teşhis EkleimzaliEraporTeshisEkleEvet

Commentaires


bottom of page