top of page

Medula E-Reçete Kullanım Kılavuzu güncellendi-18.07.2019


Medula E-Reçete Kullanım Kılavuzu güncellendi-18.07.2019

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Medula Eczane E-Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu güncellendi. (18.07.2019)

Değişiklikler;

1.76 –  18.07.2019

  1. 1700 branşının adı “Deri ve Zührevi Hastalıkları” olarak değiştirildi.

  2. Branş kodu listesine “1701 – Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları”

branşı eklendi.

bottom of page