top of page

Medula E-Reçete Kullanım Kılavuzu güncellendi-15.12.2020

SGK Başkanlığı tarafından Medula Eczane E-Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu güncellenmiştir. (15.12.2020)

Değişiklikler;

1.83 - 15.12.2020

İlaç kullanım raporunda belirli ilave bilgilerin alınması için, rapor işlemleri web servisinde düzenleme yapılmıştır.

8 Ocak 2021 tarihinden itibaren düzenlenen ve aşağıdaki teşhislerin yer aldığı ilaç kullanım raporlarında ilave değer girişi zorunlu olacaktır.

İlaç kullanım raporu düzenlenmesi aşamasında sorun yaşamamak için gerekli entegrasyonun tamamlanması gerekmektedir.

Yapılan düzenlemede;

• Belirli rapor teşhislerinin yer aldığı ilaç kullanım raporları kayda alınırken, belirli ilave değerlerinde gönderilmesi istenecektir.

"07.02.1 - Diabetes Mellitus(E10-E14)" teşhisiyle rapor kaydında ilave değer olarak

♦ Kilo (kilogram)

♦ Hemoglobin A1c

♦ Açlık Kan Şekeri (mg/dl)

değerlerinin tümünün gönderilmesi istenecektir.

“20.01 - Ilacın endikasyonu, maksimum dozu için ilaca ve şahsa SB tarafindan verilen rapor (Hasta Katılım Paylı)”

yada

“21.01 - İlacın endikasyonu, maksimum dozu için ilaca ve şahsa SB tarafından verilen rapor (Hasta Katılım Paysız)” teşhisiyle rapor kaydında ilave değer olarak Rapor Düzenleme Nedeni, detayında da

♦ Yaş

♦ Doz

♦ Cinsiyet

♦ Endikasyon

♦ SUT Kuralı

bilgilerinden en az birinin gönderilmesi istenecektir.

• Rapor işlemleri web servisine test ortamında aşağıdaki 2 metot eklenmiş olup, mevcut raporlara ilave değer ekleme işleminde bu metotlar kullanılacaktır.

Elektronik Rapor İlave Değer Ekleme Servisi

♦ İmzalı Elektronik Rapor İlave Değer Ekleme Servisi

• Mevcut rapor kayıtlarına aşağıdaki teşhislerden birinin eklenmesi durumunda, uygun ilave değer ekleme işleminin de ayrıca yapılması gerekmektedir. Aksi durumda eklenen rapor teşhis kaydı işleme alınmayacaktır.

07.02.1 - Diabetes Mellitus(E10-E14)

♦ 20.01 - Ilacın endikasyonu, maksimum dozu için ilaca ve şahsa SB tarafindan verilen rapor (Hasta Katılım Paylı)

♦ 21.01 - İlacın endikasyonu, maksimum dozu için ilaca ve şahsa SB tarafından verilen rapor (Hasta Katılım Paysız)

NOT: Rapor kaydına ait istekte; yukarıda bahse konu rapor teşhisleri dışında ilave değer alanları (eraporIlaveDegerBilgisi) gönderilmemelidir.

KULLANIM KILAVUZU
.pdf
Download PDF • 1.45MB


bottom of page