top of page

MEDULA DUYURUSU (Tıbbi Mamalar Hk.)


MEDULA DUYURUSU

Tarih:04/06/2018

Konu:Tıbbi Mamalar Hk.

01.04.2018 tarihinde yürürlüğe giren SUT’nin 4.2.16 maddesi 5.fıkrasına göre iki yaşına kadar inek sütü ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklere öncelikle ileri derecede hidrolize mamaların başlaması zorunludur. Bu durumda reçete kaydedilirken “368 – Hidrolize mamanın tolere edilemediği durumlar, anafilaksi, enteropati, eozinofilik özofajit, …” teşhis kodu(uyarı kodu) seçilmektedir. Ancak 01.04.2018 tarihinden önce tedaviye başlayan hastalar için hidrolize mamalarla tedaviye başlama zorunluğu olmadığından reçete girişinde “372 – SUT değişiklik tarihinden önce başlanan tedavi” teşhis kodu seçilmelidir.


bottom of page