top of page

MEDULA DUYURU: Diyabetes Mellitus ve Endikasyon Dışı İlaç Raporları

10.02.2021 tarihli Medula mesajına istinaden; 08.01.2021'den önce düzenlenmiş ilaç kullanım raporlarına, 08.01.2021'den sonra hekim tarafından Diyabetes Mellitus ya da Endikasyon Dışı tanılarının ilavesi yapılmışsa provizyon verilmemekte ve raporun hekim tarafından güncellenmesi gerekmektedir.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu - Medula Eczane

Genel Duyurular

Tarih : 10.02.2021

Konu : İlaç rapor uygulamaları


Açıklama :


08.01.2021 tarihinden itibaren çıkan Diyabetes Mellitus (kilo, HbA1c, AKŞ alanlarının tamamı) ve endikasyon dışı (endikasyon dışı izninin ne için alındığının belirtilmesi amacıyla yaş,doz,cinsiyet, endikasyon,SUT kuralı gibi alanlardan en az birinin) ilaç raporlarında eklenmesi gerekmekte olup bu bilgilerin yer almadığı raporun düzenlenmemesine izin verilmemektedir.


Ancak 08.01.2021 tarihinden sonra düzenlenmiş raporlara bu tanıların ilavesini takiben uygun değerler eklenmemiş ise ilacın bu raporlarla karşılanması esnasında ‘barkodlu ilaç için rapora ilave değer(ler) girilmelidir.


Eksik ilave değer/ler; gibi uyarı verilerek ilaç verilmesi engellenmektedir. Bu durumlarda rapor sahibinin raporu çıkaran hekime yönlendirilerek eksikliklerin giderilmesi yönünde bilgilendirilmesi gerekmektedir.


Bu kurallar 08.01.2021 tarihinden sonra düzenlenmiş raporlar için geçerlidir.bottom of page