top of page

MASKE TEMİNİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

MASKE TEMİNİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

Bakanlığımız, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “pandemik” olduğu ilan edilen Koronavirüs (COVID-19) ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

Bu doğrultuda ihtiyaç planlamalarının, stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, ülkemizde ürüne erişilebilirliğin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi önlem alınmaktadır.

Söz konusu önlemlerden biri de EN149 standardındaki (N95, FFP2 ve FFP3) filtreli maskelere yöneliktir.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun da tavsiye ettiği gibi; bu tarz filtre özelliği bulunan maskelerin, hastalarımıza doğrudan, çok yakın temas eden, sağlık çalışanlarımız tarafından kullanılması; Koronavirüs ile mücadelemizde büyük önem taşımaktadır.

Bu sebeple, Kurumumuzca, bahsi geçen, solunum izolatörü özelliği taşıyan maskelerin, reçete karşılığında ve ücreti mukabilinde eczanelerden temin edilmesi yönünde bir düzenleme yapılmıştır.

Ellerinde filtreli maske kullanımına dair raporu bulunan hastalar bunu ibraz etmek suretiyle eczanelerden maskelerini temin edebilir.

Dünya otoriteleri de, Bilim Kurulumuz da EN149 standardındaki filtreli maskelerin sağlıklı kişilerce takılmasını tavsiye etmemektedir.

Öte yandan, hastalık bulgusu olan vatandaşlarımızın, çevreye ve diğer kişilere hastalığı bulaştırmamak için, ya da ev içerisinde hasta olan bir kişinin varlığında, korunma amaçlı olarak kullanabileceği cerrahi maskelerin temininde reçete zorunluluğu bulunmamaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eczanelerden ve medikal satış noktalarından reçetesiz olarak temin edilebilecektir.

Sağlık kuruluşlarında gereksiz yoğunluk ve bulaşma riskinin önlenmesi bakımından tüm vatandaşlarımız tarafından bu konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu büyük önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

bottom of page