MARKET İÇİNDE ECZANE AÇMA GİRİŞİMİNE KARŞI YAPTIĞIMIZ BAŞVURULAR

Değerli üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,


Ulusal çapta faaliyet gösteren bir marketler zincirinin İstanbul’daki şubesinin reyonlarında E tabelası algısı oluşturacak tabela kullandığı gibi bu algıyı güçlendirecek şekilde doktor stetoskopu, eczacılıkta kullanılan havan, ilaç kapsülü gibi görseller kullanılması ve endikasyona göre raf konumlandırması yapılarak Takviye Edici Gıdaların ilaçmış algısı oluşturularak satışının yapılmaya başlanması üzerine konuyla ilgili olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne Sendikamızca aşağıda yer alan yazılı başvurular yapılmıştır.


Başvurumuzda sorumlular hakkında 6514 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” da yer alan ;


“…Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışını yapanlar hakkında Yirmi Bin Türk Lirasından Üç Yüz Bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idari para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır.” hükmü ile “Müstahzar (ilaç) olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır…” amir hükmü gereği işlem yapılması talep edilmiştir.


Bilgilerinize sunarız.


TEİS YÖNETİM KURULU


12/10/2020

TEİS2020-60

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA


Konu : Zincir marketlerde eczane ve sağlık amblemleriyle oluşturulan bölümlerde endikasyon belirtilerek ilaç dışı ürünlerin satışı hk.


Bilindiği üzere Sağlık beyanı, insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadeler olarak tanımlanmakta olup, bu tür beyanlarla tanıtımı ve satışı yapılan bu tür ürünlerin vatandaşlarımız tarafından alındığı, kullanıldığı ve bu nedenle vatandaşlarımızın sonu ölümle sonuçlanabilen ciddi sağlık sorunlarına maruz kaldığı görülmektedir.


Bu tür olumsuzlukların yaşanmaması amacıyla da; tüm dünyada olduğu gibi ilaç ve eczacılık hizmeti eczacılık fakültelerinden mezun olan eczacılar tarafından Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış olan eczanelerde yürütülmekte olup, eczacılık ve eczane ile ilgili tüm ünvanlar, tanımlar ve amblemler sadece bu yetkiye sahip kişi ve kuruluşlarca kullanılabilmekte olup, eczacı ya da eczaneler dışındaki kişi ya da kuruluşlarca kullanılması, sağlık beyanı yapılarak ürün satışı yapılması yasalara aykırıdır.


Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 25. Maddesine göre “…Eczanelerin bulunduğu parsel sınırları içinde olması kaydıyla, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla “E” logolu ışıklı levha konulması zorunlu…” olup, eczane dışındaki yerlerde bu şekilde ya da bu şekli çağrıştıracak şekilde eczane imajı ya da algısı oluşturacak levha ya da tabela kullanılması mümkün olmamasına rağmen ekteki resimlerden de anlaşılacağı üzere ulusal çapta faaliyette bulunan bir market, oluşturduğu reyonda ışıklı eczane E tabelası algısı oluşturacak bir tabela kullandığı gibi, bu algıyı ve imajı güçlendirecek şekilde doktor stetoskopu, eczacılıkta kullanılan havan, ilaç kapsülü gibi görselleri kullanmanın yanı sıra, Başkanlığınızca ülkemizdeki eczanelerin bile kullanması yasaklanmış olan batı ülkelerindeki eczanelerin kullandığı “+” şeklindeki eczane amblemini kullanarak, “bağışıklık”, “sağlık bakım”, “yardımcı sağlık”, “ilk yardım” gibi endikasyona yönelik ifadelerle kategorize edilmiş ilaç dışı ürünleri ilaç imajı ve algısı oluşturarak satmaktadır. Bahse konu eylemlerin mağaza içerisinde müşterilere yönelik sesli anonslarla ve ilgili “reyon” başında görevlendirilmiş firma temsilcileri aracılığıyla da desteklendiği yönünde üyelerimizden bildirim almaktayız.


02/01/2014 tarihli ve 6514 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” da yer alan “…Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışını yapanlar hakkında Yirmi Bin Türk Lirasından Üç Yüz Bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idari para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır.” hükmü ile “Müstahzar (ilaç) olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır…” amir hükmü gereği ilgili kişi ve kuruluşlara gerekli yasal işlemin ivedilikle yapılması için gereğini bilgilerinize arz ederim.


Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI


Ek- Ataşehir İstanbul adresindeki Migros mağazasında yer alan Sağlık Ürünleri satış bölümüne ait görseller


NOT :AYNI YAZI İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE 12.10.2020 TARİH VE TEİS2020-61 SAYI İLE GÖNDERİLMİŞTİR.