top of page

LİPİD DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLARA AİT YENİ KURALLAR


SGK tarafından 28 Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan SUT değişikliği ile LİPİD DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR için geri ödemede yeni kurallar getirilmiştir.Geçerlilik tarihi 6 Ağustos olan yeni kurallar için,

Değerli Üyelerimiz,

SGK tarafından 28 Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan SUT değişikliği ile LİPİD DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR için geri ödemede yeni kurallar getirilmiştir.

Geçerlilik tarihi 4 Ağustos olan yeni kurallar için, Sendikamızca sizlere reçete karşılarken yardımcı olabilecek çalışma yapılmış olup, aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS Kamu Kurumları Komisyonu

LİPİD DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLARA AİT YENİ KURALLAR

I-) STATİNLERin geri ödenebilmesi ve rapor çıkarılabilmesi için yeni getirilen kurallardan biri EK RİSK FAKTÖRLERİ olup bunlar;

*Hipertansiyon,

*Ailede erken kardiyovasküler hastalık öyküsü

*65 yaş ve üstü hastalar olarak belirlenmiştir. Statinler,daha önce ilaç kullanmayan hastalarda uzman hekim raporuna dayanılarak kullanılmaya başlanır.LDL DEĞERLERİEK RİSK FAKTÖRLERİ190 mg/dL nin üstünde olduğu durumlarRisk faktörü aranmaz160 mg/dL nin üstünde olduğu durumlar2 Risk faktörü aranır130 mg/dL nin üstünde olduğu durumlar3 risk faktörü aranır100 mg/dL nin üstünde olduğu durumlarAncak Diabetes mellitus,Akut koroner sendrom,geçirilmiş MI,geçirilmiş inme,Koroner arter hastalığı,Abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda RİSK FAKTÖRÜNE gerek olmadan başlanır.(Bu durumda sadece 1 tane tetkik yeterlidir.)

TEDAVİYE BAŞLAMAYA ESAS OLAN İLK UZMAN HEKİM RAPORUNDA

  1. Rapor öncesi son 6 ay içinde 130,160 ve 190 mg/dL değerleri için en az bir hafta ara ile 2 defa olmak üzere kan lipid düzeylerinin her ikisinde de yüksek olduğunu gösteren tetkik sonuçları belirtilir. ( TETKİK SAYISI İKİYE ÇIKARILMIŞTIR.)

  2. Rapor süresi boyunca tetkik sonuçları değerlendirilmeye alınmaz.

  3. Raporun yenilenmesinde lipid düzeyini gösteren yeni bir tetkik sonucu istenmez.

  4. Bu ilaçlar uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.

  1. ANCAK; Statinlerin 40 mg ve üzeri etken madde içeren dozları (kombinasyonları dahil) Kardiyoloji,Kalp ve Damar Cerrahisi ,endokrinoloji uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce reçete edilir.

II-) STATİN DIŞINDAKİ LİPİD DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR

(Fenofibrat,Gemfibrozil,Kolestramin)TRİGLİSERİD DÜZEYİEK ŞART500 mg/dL nin üstündeGerekli değil200 mg/dL nin üstündeDiabetes melltus,Akut koroner sendrom,Geçirilmiş MI,Geçirilmiş inme ,koroner arter hastalığı,Periferik arter hastalığı,Abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda 3 aylık statin tedavisine rağmenKardiyoloji,Kalp ve Damar cerrahisi,Endokrinoloji ,İç hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporlarına dayanılarak TÜM HEKİMLERCE reçete edilir.

III-) EZETİMİB (Statinlerle kombinasyonları dahil)STATİN KULLANILANSTATİN KULLANILMAYAN6 ay boyunca tedaviye rağmen LDL 100mg/dL üzerinde ve bu durumun belgelenmesi koşulu ileKaraciğer enzimlerinden en az birinin (AST/SGOT yada ALT/SGPT) normal değer aralığının üst sınırının en az 3 kat üstüne çıkmasıKardiyoloji,İç hastalıkları,nöroloji,kalp ve damar cerrahisi uzman hekimlerinden biri tarafından rapor düzenlenebilir.Kreatin fosfokinaz düzeylerinin normal aralığının üst katının en az 2 kat üzerine çıkması durumlarındaBu raporlara istinaden TÜM HEKİMLERCE reçete edilir.Statin kullanamadığının belgelenmesi koşulu ileKardiyoloji,İç hastalıkları,Nöroloji,kalp ve damar cerrahisi uzman hekimlerinden biri tarafından rapor düzenlenebilir.Bu raporlara istinaden TÜM HEKİMLERCE reçete edilir.

IV-) NİASİN STATİNTRİGLİSERİDEn az 6 ay statin kullanıldığı halde LDL düzeyi 100mg /dL üzerinde olanTrigliserid düzeyi 500 mg/dL üzerindeDiabetes mellitus,Akut koroner sendrom,Geçirilmiş MI,Geçirilmiş inme,Koroner arte hastalığı,Peiferik arter hastalığı,Abdominal aort anevrizmasıveya karotid arter hastalığı olanlardaDiabetes mellitus hastalığında 200 mg/dL nin üzerinde olduğu durumlarda tek başına veya fibrik asit türevi ile kombine olarakİç hastalıkları veya Kardiyoloji uzman hekimleri tarafından düzenlenen raporlara dayanılarak TÜM HEKİMLERCE reçete edilir.

**RAPORLU HASTALARIN ,RAPORLARININ YENİLENMESİ

  1. Yapılan tetkik sonucu dikkate alınmaz. Kullanılan ilaca ait bir önceki raporun

– düzenleme tarihi   veya

Tedaviye başlama tarihi ve başlama değerlerinin yeni raporda belirtilmesi yeterlidir.

ANCAK;

  1. Yeni yapılan tetkikin sonucu BAŞLAMA DEĞERLERİNE uygunsa, önceki rapora ait bilgilere gerek olmadan YENİ RAPOR düzenlenir.

Comments


bottom of page