top of page

LÖSEMİ İLAÇLARI HAKKINDA BAKANLIK UYARISI !


teis yeni

LÖSEMİ İLAÇLARI HAKKINDA BAKANLIK UYARISI !

Değerli Üyelerimiz,

9 Kasım 2015 tarihli Sözcü Gazetesinde, Lösemi hastalarının kullandığı bazı ilaçların tüketiminin dikkat çekici bir şekilde artması üzerine, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun devletin güvenlik birimlerini uyardığı yönünde bir haber yayımlanmıştır.

Bunun üzerine sendikamız tarafından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na  başvuruda bulunularak, gerek üyelerimizin olası suiistimallere muhatap olmamaları, gerekse ulusal güvenliğimiz açısından çok daha dikkatli olunmasının sağlanması açısından bu konuda ivedilikle bilgi talep edilmiştir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen yazıda, bu ilaçların isimleri ayrıntılı olarak belirtilerek, gerek ülkeler arası paralel ticarete konu olması, gerekse söz konusu ilaçların endikasyonları haricinde suiistimal edilerek kullanılabileceği belirtilerek üyelerimizin uyarılması istenmektedir.

Aşağıda sunduğumuz Kurum’dan gelen cevap yazısının incelenerek bu ilaçların reçetesiz satılmaması konusunda göstermiş olduğunuz hassasiyeti korumanız gerektiğini dikkatlerinize ve bilginize sunarız.

TEİS YÖNETİM KURULU


bottom of page