top of page

KURUM HEKİMLİKLERİNDE, BELEDİYE POLİKLİNİKLERİNDE, HUZUREVİ POLİKLİNİKLERİNDE VE MEDİKOSOSYAL POLİKL


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

KURUM HEKİMLİKLERİNDE, BELEDİYE POLİKLİNİKLERİNDE, HUZUREVİ POLİKLİNİKLERİNDE VE MEDİKOSOSYAL POLİKLİNİKLERİNDE

E-REÇETE UYGULAMASI İLE İLGİLİ DUYURU

Bilindiği üzere Kurumumuz internet sayfasında 20.07.2018 tarihinde yayımlamış olduğumuz duyuru ile 01.10.2018 tarihinden itibaren 1. basamak sağlık hizmet sunucularında (Kurum hekimlikleri, Belediye poliklinikleri, Huzurevi poliklinikleri ve Medikososyal poliklinikleri) “Güvenli Elektronik İmzalı” e-reçete uygulamasına geçileceği, 31.07.2018 tarihindeki duyuru ile de 1.basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılacak işlemler duyurulmuştur.

Bu duyurulara binaen 1.basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılan başvurulara göre hekimlerin bilgileri Kurumumuz tarafından oluşturulan tesis kodlarına tanımlanmıştır. Tanımlama yapılan tesis kodları aşağıda belirtilmiş olup 01.10.2018 tarihinden itibaren bu tesis kodlarında tanımlı olmayan hekimlerce yazılmış reçeteler karşılanmayacaktır.

Ayrıca MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen, üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi, kaşe, bilgisayar çıktısı ya da el yazısı şeklinde bulunan ve bu ibarenin reçeteyi düzenleyen hekim tarafından ıslak imza ile onaylandığı manuel reçetelerin sözleşmeli eczanelerce girişine izin verilecektir.

Kurum Poliklinikleri tesis kodu : 11<İl_Kodu>9901

-Belediye Poliklinikleri tesis kodu : 11<İl_Kodu>9900

-Huzurevleri tesis kodu : 11<İl_Kodu>9902

-Medikososyal Poliklinikleri tesis kodu : 11<İl_Kodu>9918

İlgililere önemle duyurulur.

Comments


bottom of page