top of page

KONTROLE TABİ MADDELER BİRİMİNDEN DUYURU !


dıkkat 4

Kontrole Tabi Maddeler Birimi’nden Duyuru;

Pharmada İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması adına ruhsatlı olan “Sedazolam 15mg/3ml IM/IV/Rektal Çözelti İçeren Ampul” ve “Sedazolam 50 mg/10ml IM/IV/Rektal Çözelti İçeren Ampul” adlı ilaçlar “Yeşil Reçete ile Verilecek İlaçlar” kapsamında alınmıştır.

İlgili genelge ektedir.

EK DOSYA

bottom of page