top of page

KONTROLE TABİ İLAÇLAR HAKKINDA GENELGE (2013/5)


genelge

Değerli Üyelerimiz,

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tarafından “kontrole tabi ilaçlar” konulu 2013/5 nolu genelge yayımlanmıştır. Genelge aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

TC  SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu                                                                       

Sayı   : 15369696.505.99

Konu : Kontrole Tabi İlaçlar

GENELGE

2013/ 5

         Bilindiği üzere, 03.11.2003 tarih ve 45041 (2003/129) sayılı Bakanlığımız Genelgesi ile Ephedrine ve Pseudoephedrine tuzlarını tek başına içeren ilaçların eczanelerden toplu halde satışlarının yapıldığı hususunun tespiti neticesinde söz konusu ilaçlar “Normal Reçete ile Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaçlar” kapsamına alınmıştır.

         Ancak, Bakanlığımıza ulaşan bilgilerin incelenmesi sonucunda bahsi geçen etkin maddeleri ihtiva eden kombine ilaçların da eczanelerden toplu halde satışlarının yapıldığı saptanmıştır.

         Ayrıca, Pregabalin etkin maddeli ilaçlar ile Gabapentin etkin maddeli ilaçların suiistimallerine ilişkin Kurumumuza şikayetler ulaşmıştır.

         Bu nedenlerle. Kurumumuz Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Danışma Komisyonu tarafından alınan karar gereğince Pregabalin ve Gabapentin etkin maddeli ilaçlar ile Ephedrine ve Pseudoephedrine tuzlarını içeren kombine ilaçlar (merhem, krem, jel ya da losyon formunda olan ilaçlar hariç olmak üzere) “Normal Reçete ile Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaçlar” kapsamına alınmıştır.

         Söz konusu ilaçların Normal Reçete ile verilmesi,

* elden yapılan satışlarında reçete kayıt defterine kayıtlarının yapılması ve reçetelerin eczanelerde saklanması zorunlu olup,

* sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden onay alınarak karşılanan söz konusu reçetelerin sosyal güvenlik provizyon sitemlerinden alınan dökümlerin bilgisayar çıktısı veya dijital ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir.

         Konunun İliniz dahilindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına, serbest hekim, veteriner hekim, diş hekimi, ecza depolan ve eczanelere duyurulmasını önemle arz/rica ederim.

Dr. Saim KERMAN

                                                                                             Kurum Başkanı

Comments


bottom of page