top of page

KOMBİNE ÜRÜNLERLE İLGİLİ DUYURU (İçerdiği Etken Maddelerin Her Birinin Bire Bir Mono Formlarının Öde


sgk

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

28.09.2016

DUYURU

KOMBİNE ÜRÜNLER İLE İLGİLİ DUYURU

İçerdiği etken maddelerin her birinin bire bir mono formlarının ödeme listesinde yer aldığı kombine ürünlerle ilgili olarak;

1- Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği kapsamında Kuruma yapılacak başvurularda; bu grup kombine ilaçların kamu birim fiyatının en fazla; içerdiği etken maddelerin ödeme listesinde yer alan bire bir mono formlarının en ucuzlarının kamu birim fiyatları toplamının %80’i kadar olması, ilk koşul olarak aranır.

2- Mevcut durumda Kurum ödeme listesinde (Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi) bulunan bu grup kombine ilaçlarda da 1. maddede açıklanan birim fiyat uygulaması aranacaktır. İlgili firmaların bu kapsamda Kamu fiyatlarını güncelleyerek, duyurunun yayım tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde Kurumumuza bildirmeleri gerekmekte olup bu süre bitiminden sonra yapılan fiyat güncellemeleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Süre sonuna kadar birim fiyatı 1. maddeye uygun olarak düzenlenmeyen ilaçlar, pasiflenecek ilaçlar olarak yayımlanır ve yayım tarihi itibariyle 3 ay sonunda yürürlüğe girer. Pasiflenecek ilaçlar ile ilgili olarak tüm başvurular için İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği kapsamında işlem yapılır.

3- 2015-2. ve 3. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu çalışmaları sonucu listeye dahil edilecek bu grup ilaçların 1. maddede açıklanan birim fiyat uygulaması kapsamında Kamu fiyatlarını güncelleme süreci, “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/A)” nde yayımlanmasını takiben EK-4/A listesine dahil olacağı tarih itibariyle başlayacak olup, 2. maddede açıklanan şekilde yürütülecektir.

4- 2016-1. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu gündeminde olan ilaçlar ile 2016-2. Döneme başvurusu olan ilaçlar için de ilgili firmaların 1.maddede açıklanan birim fiyat uygulaması ilk koşul olarak aranacak olup bu kapsamda kamu fiyatlarını Kamu Kurum İskontosu ile güncelleyecek firmaların yeni iskontolarını, duyurunun yayım tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde Kurumumuza bildirmeleri gerekmektedir. Bu süre bitiminden sonra yapılan Kamu Kurum İskonto güncellemeleri değerlendirmeye alınmayacak olup, Komisyon değerlendirmelerinde başvuru dosyalarındaki iskonto oranları dikkate alınacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

#onecikan

bottom of page