top of page

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik için sendikamızca Danıştay’da dava açılmıştır.


Değerli Üyelerimiz ve meslektaşlarımız,


Sağlık Bakanlığı tarafından 21/06/2019 tarih ve 30808 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, eczanelerin işleyişini önemli ölçüde bozacak ve eczane pratiğinde uygulanması imkansız düzenlemeler içeren, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik için sendikamızca ; 5. maddesinin 4. fıkrasının, 6. maddesinin 1. fıkrasının ve 14. maddesinin YÜRÜTMELERİNİN DURDURULMASINA ve İPTALİ için 15/08/2019 tarihinde Danıştay 10.dairesinde 2019/10238 esas numarası ile dava açılmıştır.


Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.
bottom of page