top of page

KARGO İLE İLAÇ VERİLMESİNE YÖNELİK DÜZENLEME HAKKINDA DANIŞTAY’DA SENDİKAMIZCA DAVA AÇILMIŞTI


KARGO İLE İLAÇ VERİLMESİNE YÖNELİK DÜZENLEME HAKKINDA

DANIŞTAY’DA SENDİKAMIZCA DAVA AÇILMIŞTIR !

         Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

         Bildiğiniz üzere SGK ile PTT arasında imzalanan “Kapsamında İlaç Bulunan Gönderilerin Taşınmasına İlişkin Protokol” ün yürürlükten kaldırılması amacıyla, sendikamızca  29/12/2016 tarih 27570 yevmiye no ile Ankara 16. Noter aracılığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna İHTARNAME çekilmişti.

         Kurum tarafından uygulamadan vazgeçilmeyeceğine yönelik olarak gönderilen cevap yazısı sonrasında SGK ve PTT arasında imzalanan “Kapsamında İlaç Bulunan Gönderilerin Taşınmasına İlişkin Protokol” ün iptali için Danıştay 15. Dairesinde 2017/273 E. sayı ile yürütmenin durdurulması ve iptali istemi ile dava açılmıştır.

         TEİS olarak bu yanlış uygulamanın durdurulması için gerekli her türlü hukuki mücadele gerçekleştirilecek olup, kurumun gönderdiği cevap yazısı aşağıda bilginize sunulmuştur.

         TEİS YÖNETİM KURULU


bottom of page