top of page

KANSER İLAÇLARININ HASTANEDEN DOĞRUDAN HASTAYA VERİLMESİ İLE İLGİLİ YAZILI SORU ÖNERGESİ


TBMM

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

İstanbul Milletvekili Sn.Umut Oran tarafından TBMM Başkanlığına verilen yazılı soru önergesi aşağıda bilgilerinize sunulur. Önerge aynı zamanda Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı içinde verilmiştir.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 05.05.2015 Umut Oran İstanbul Milletvekili

 1. Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan değişiklikle kanser ilaçlarının 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren eczaneler devre dışı bırakılarak sadece hastanelerden verilecek olmasının gerekçeleri nelerdir?

 2. Zaten 2005 yılına kadar ilaçlar hastanelerdeki SSK eczanelerinden hastalara veriliyordu, o zaman neden bu sistemden vazgeçtiniz şimdi neden yeniden eski uygulamaya dönüyorsunuz?

 3. Hastaların eczaneleri dolaşmadan doğrudan tedavi gördüğü hastanede güvenli kanser ilacına ulaşması pratik yarar sağlayacaktır. Ancak çok pahalı olan ilaçların güvenliği hastanelerde nasıl sağlanacak, her hastanede soğuk zincire uygun kilitli, kasa odalar var mıdır?

 4. Hastanelerin soyulması, kanser ilaçlarını çalınması olasılığı nasıl önlenecek? Bu hastanelerden çalınabilecek kanser ilaçlarının karaborsada satılmasını engellemek için hangi önlemleri alacaksınız?

 5. Her hastanede kanser tedavisi için gerekli ilaçların bulunması nasıl mümkün olacak? Örneğin İstanbul’da hangi hastanelerde kanser ilaçlarının hastaya verilmesi mümkün olacak, bu hastanelerin isimleri nedir?

 6. Her hastanede 1 Temmuz’a kadar eczacı istihdamı sağlanabilecek mi, bu konuda hangi altyapı çalışmalarını tamamladınız?

 7. İlaç Takip Sisteminde (İTS) yaşanabilecek olası sistem/elektronik arızalara karşı hangi önlemleri aldınız, İTS arızalarında hastaların mağdur olmasını nasıl önleyeceksiniz?

 8. Kanser tedavisi yapan her hastane her bir kanser ilacı için ayrı ayrı ihaleye mi çıkacak? Kanser ilaçları için yapılacak ihalelerin uzaması, dava konusu olması, iptal olması, ihalenin bitmemesi durumunda hastalar mağdur olmayacak mı, bunu nasıl önleyeceksiniz?

 9. Kanser ilaçlarının ihalesini bakanlık olarak siz mi yapıp hastanelere dağıtacaksınız?

 10. Doktor her kanser hastası için gerekli ve zorunlu ilacı mı tedavide kullanacak yoksa hastane yönetimleri, sizler o sırada hastane stokunda bulunan muadil ilacın kullanılması için baskı mı yapacaksınız? Doktorlar stoktaki ilaca göre mi kanser tedavisi uygulayacak?

 11. Doktorun kanser hastasının tedavisi için zorunlu gördüğü ilacın o sırada hastanede bulunmaması durumunda hasta yakınları ne yapacak, dışarıdan eczanelerden kendi parasıyla mı bu ilacı satın almak zorunda kalacak? Bu nedenle hasta yakınına siz bu ilacın parasını kesintisiz olarak ödeyecek misiniz?

Comments


bottom of page