top of page

KAMU KURUM İNDİRİMİ YAPMAYAN FİRMAYA SENDİKAMIZCA NOTERDEN İHTAR ÇEKİLDİ


noter


KAMU KURUM İNDİRİMİ YAPMAYAN FİRMAYA SENDİKAMIZCA NOTERDEN İHTAR ÇEKİLDİ

Değerli Üyelerimiz,

EMADINE %0.05 STERIL OFT.SOL.5 ML adlı ilaca firması tarafından yapılması gereken % 31,93 oranında Kamu Kurum İndirimi uygulanmamaktadır. Sizlerden gelen şikayetler üzerine  ilgili firmaya yazı gönderilmiş olmasına rağmen sonuç alınmadığı için, sendikamız hukuk bürosu tarafından ilgili firmaya  (02.03.2015 tarih Ankara 16. Noterliği 04949 yevmiye no. ile ) Noterden aşağıda yer alan ihtar çekilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )


                                                                           İHTARNAME

İHTARI KEŞİDE EDEN  : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

VEKİLİ                           : Av. Yasemin ABASLI

Strazburg Caddesi 27/10 Sıhhiye ANKARA

MUHATAP                     : Liba Laboratuarları A.Ş.

Otağtepe Cad. No:5 Kavacık Anadoluhisarı /  İSTANBUL

KONU                             : Firmanıza ait EMADINE %0.05 STERİL OFT. SOL. 5 ML adlı ilaca %31,93 oranındaki kamu indiriminin yapılması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR              :

Müvekkil Sendika üyesi eczacılardan edinilen bilgiye göre, firmanıza ait EMADINE %0.05 STERİL OFT. SOL. 5 ML adlı ilaca, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri ödeme listesinde yer almasına rağmen, tarafınızca %31,93 oranındaki kamu indirimi uygulanmamaktadır.

Söz konusu ilaç, ecza depolarından eczanelere 13,65-TL’ye gelmektedir. SGK ise söz konusu ilaç için eczanelere 11,62-TL ödeme yapmaktadır. Dolayısıyla, eczacılar bu ilacı her karşıladıklarında 2,03-TL zarar etmektedirler.

Hasta vatandaşlarımızın ilaca ulaşımının kısıtlanmaması ve eczacıların ticari açıdan zarar etmelerinin önlenmesi için firmanızca %31,93 oranındaki kamu indiriminin yapılması gerekmektedir.

Zira; bahse konu ilacın piyasada muadilinin bulunmaması nedeniyle, hakim durumunuzu kötüye kullanarak, vatandaşlarımızı ve eczacılarımızı mağdur edecek şekilde kamu indirimini yapmaktan imtina etmeniz, dürüstlük kuralına aykırılık taşımaktadır.

Söz konusu ilacın, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “4.1.9. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde (EK-A/A) ticari ismi ve barkod/karekod numarası yer aldığı halde, aynı Tebliğ’in “6.4. İlaçlarda Uygulanacak İndirim Oranları ve Eşdeğer İlaç Uygulaması” düzenlemesi dışında tutulmaya çalışılmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Firmanızın söz konusu ilacı Kurumun geri ödeme listesinde bulundurup, Kurumun belirlediği iskontoyu eczacıları zarara uğratacak şekilde uygulamaması hakkın kötüye kullanımı niteliğindedir.

Bu şartlar altında; işbu ihtarın tarafınızca tebliğinden itibaren 7 gün içinde firmanıza ait EMADINE %0.05 STERİL OFT. SOL. 5 ML adlı ilaca %31,93 oranındaki kamu indiriminin yapılmasını ya da ilacın geri ödeme listesinden çıkarılmasının sağlanmasını, aksi halde mağduriyetin tazmini ve sorumluların cezalandırılması için hukuki yollara başvurulacağını, her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla müvekkil Sendika adına ihtaren ve ihbaren bildiririm.

Sayın Noter; 3 suretten ibaret bu ihtarnamenin 1 nüshasının muhataba tebliğini, 1 nüshasının noterliğinizce saklanmasını, 1 nüshasının da tarafımıza verilmesini arz ve talep ederim.

KEŞİDECİ VEKİLİ

Av. Yasemin ABASLI

Comments


bottom of page