KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN CEVAP YAZISI


KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN CEVAP YAZISI

Değerli Üyelerimiz,

Sizlerden gelen “İcap Nöbetlerinde Görevli Hekimlerin Medula’da Tanımlanmaması Sorunu hakkında “yaşanan sorunlar için 26.09.2017 tarih ve TEİS2017-55 sayı ile sendikamızca yapılan başvurumuza Genel Müdürlük tarafından verilen cevap yazısı aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

Kuruma yazılan yazı:

http://arsiv.teis.org.tr/index.php/2017/09/28/tc-saglik-bakanligi-turkiye-kamu-hastaneleri-genel-mudurlugune-yapilan-basvurumuz-icap-nobetlerinde-gorevli-hekimlerin-medulada-tanimlanmamasi-sorunu-hk/

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

10/10/2017

Sayı   : 96773357/010.99

Konu : İcap Nöbetlerinde Görevli Hekimlerin MEDULA’ya Tanımlanmaması Sorunu

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

(Ziyabey Caddesi No:31/2 Balgat/ANKARA)

İlgi     : 26/09/2017 tarihli ve 69445442 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda; nöbet saatlerinde eczanelere gelen reçetelere, reçete eden hekimin mesaisinin MEDULA’ya tanımlanmaması nedeniyle provizyon alınamadığını, bu sebeple Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki kişilerin sosyal güvence kapsamında ilaçlarını temin edemediğini, bu ve benzeri sorunların eczacılarla hastaları karşı karşıya getirdiğini belirterek, bağlı tüm hastanelerimize hekim mesai bildirimlerinin MEDULA’ya zamanında ve doğru olarak yapılması konusunda gerekli bilgilendirme/uyarıların yapılması ve sonucunun tarafınıza bildirilmesi talep edilmektedir.

Bilindiği üzere bağlı sağlık tesislerimizde Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunan kişilere sunulan sağlık hizmetleri Bakanlığımız, Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan Global Bütçe Protokolü ile Bakanlığımız ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esasları doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmaktadır.

Mezkûr Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esaslarında yer verilen hükümler gereği Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmeti sunucuları, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ve Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) ilgili mevzuat hükümleri ile kuruluş ve faaliyetleri ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorunda olup, Daire Başkanlığımızca Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucularına anılan mevzuatlara ilişkin farkındalık eğitimleri verilmekte ve WEB sayfamızda gerekli duyurular yapılmaktadır.

Bilgilerinize rica ederim.

e-imzalıdır.

Doç. Dr. Furkan Erol KARABEKMEZ

Bakan a.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü


#onecikan