top of page

KAĞIT REÇETE HAKKINDA

Değerli Üyelerimiz,

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kağıt reçete hakkında duyuru yayınlanmış olup ,Yüksek Öğretim Kuruluna da gönderilen yazı üzerine YÖK tarafından Tıp Fakültesi olan Üniversite hastanelerine de iletilmiştir. Yazılar aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 14500235-419/E.665 01.04.2020 Konu: Kağıt Reçete Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 31/03/2020 tarihli ve 24931227-E.80872 sayılı yazı

Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından COVİD-19’un pandemik bir hastalık olduğu ilan edilmiştir.

Bakanlığımızca Ülkemizde COVİD-19’un yayılmasının önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir.

Bakanlığımız Bilim Kurulu’ndaki öğretim üyelerinden oluşan komisyon ile yapılan toplantı sonucunda alınan kararlar doğrultusunda; kâğıt reçete kaynaklı kontaminasyon riski göz önünde bulundurularak bulaş riskinin önlemesi amacıyla hastanelerde doktorlar tarafından kâğıt reçetelerin asgari düzeyde kullanılmasının tavsiye edildiği hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

e-imzalıdır.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) 81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğüne)

Commentaires


bottom of page