top of page

(IVF) TÜP BEBEK TEDAVİSİNDEKİ YAŞ ŞARTI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA DUYURU


(IVF) TÜP BEBEK TEDAVİSİNDEKİ YAŞ ŞARTI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA DUYURU

(IVF) (Tüp Bebek) tedavisi ile ilgili olarak, 05.12.2018 tarihli ve 30616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7151 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29 uncu maddesinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi” başlıklı 63. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin ikinci alt bendinde ki “23 yaşını doldurmuş, 39 yaşından küçük,” hükmü “Kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması,” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklik ile ilgili MEDULA Hastane Sisteminde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

İlgililere önemle duyurulur.


bottom of page