top of page

İNTERNET SİTESİ HABERİNE TEKZİP


Değerli Üyelerimiz,

Yaptığı mesnetsiz haberle mesleğimizi ve bizleri rencide eden "ensonhaber" adlı internet sitesine 26.02.2020 tarih ve 4003 yevmiye numarası ile Ankara 16. Noterinden Sendikamızca aşağıda yer alan ihtarname gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

TEİS YÖNETİM KURULU

İHTARNAME

İhtar Keşide Eden : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

Vekili : Av. Yasemin ABASLI /Strazburg Cad. 27/8 Sıhhiye ANKARA

Muhatap :

Ergül TOSUN

En Son Haber Medya Hizmetleri A.Ş. Sorumlu Müdürü

Kozyatağı Mah. Sarı Kanarya Sok. No:14 K:11 Kadıköy İSTANBUL

Konu :

19.02.2020 tarihli www.ensonhaber.com isimli internet sitesinde “İlaçlara zam geldi” başlıklı haberde yer alan serbest eczane sahibi eczacıları küçük düşürücü ifadeler hakkında cevap ve düzeltme talebinin ihtaren bildirimidir.

Açıklamalar :

19.02.2019 tarihinde www.ensonhaber.com isimli internet sitesinde “İlaçlara zam geldi” başlıklı bir haber yayınlanmış, haberin alt başlığında “Fırsatçı eczacılar yeni tarife gelene kadar rafları boşalttı”, haber içeriğinde ise “Zam beklentisi nedeniyle bazı firmalar piyasaya ilaç vermezken, durumu fırsat bilen bazı eczacılar ilaç raf boşaltıp ilaç satmama yoluna gitti.” denilerek serbest eczane sahibi eczacılar hakkında karalayıcı ve küçük düşürücü ifadeler kullanılmıştır.

Söz konusu haberde, Türkiye genelinde tüm ilaçlara yüzde 12 zam yapıldığı bilgisi paylaşılırken, İstanbul’da beklenen ilaç zammından dolayı, piyasada bazı ilaçların bulunmadığı belirtilmiş ve bunun sorumlusu olarak serbest eczacılar gösterilmiştir. Haber hazırlanırken eczacı örgütlerine danışılmaması, eczacıların topluma “parasal anlamda vurgun yapan”, “fırsatçı” kişiler olarak yansıtılması neden olmuş ve eczacılar arasında büyük bir üzüntü yaratmıştır.

Oysaki; eczacılar için hastalara yazılan her ilaç hayati öneme sahiptir. Eczacılar, ilaçların piyasada bulunmasını sağlama görevleri ve imkânları bulunmadığı halde, bu konuda en fazla hassasiyeti gösteren ve kamuoyu oluşturarak hasta mağduriyetlerini önlemeye çalışan meslek grubudur.

Kaldı ki; eczacıların hem ticari kazanç sağlamaya çalıştıkları hem de hastanın ilacını eczanede bulunduğu halde vermediği ya da depodan temin etmediği iddiası kendi başına çelişkilidir. Eczacının para kazanabilmesi ilaç satmasına bağlıdır, ilaç satmayan bir eczacının kazanç fırsatı yaratması mümkün değildir.

İlaç ve sağlık hizmetinin kesintiye uğramadan sunumunun idarenin asli görevi olmasına rağmen haberde, eczacıların ilaçların bulunamamasından sorumlu tutulması, halk sağlığını önemsemedikleri ve sadece ticari kaygı ile hareket ettikleri algısı yaratılması, sözde şifacı şarlatanlara yer açarak halk sağlığını gerçek anlamda tehlikeye atmaktadır.

Serbest eczane sahibi eczacıların her geçen gün artan maddi zorluklar karşısında dahi 7 gün 24 saat ilaç ve kaliteli eczacılık hizmeti sunmaya devam etmesine rağmen, bahsi geçen haberde asılsız ifadelerle töhmet altında bırakılmaları, halkın gözünde itibarsızlaştırılmalarına ve saygınlıklarının ağır biçimde zedelenmesine neden olmuştur.

Ülkemizde büyük bir özveri ile faaliyet gösteren 26.000 eczacıyı rencide eden, halkın eczacılara güvenini zedeleyen, bahse konu gerçeğe aykırı haberin internet sitenizde yayınlanmasını kınıyor; her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, işbu cevap ve düzeltme yazısının internet sitenizin aynı sayfasında ve aynı puntolarla, yorum yapılmaksızın, 5187 sayılı Basın Yasası’nın 14. maddesine göre yayınlanmasını müvekkil Sendika adına vekaleten talep ediyorum. 26.02.2020

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

Vekili Av. Yasemin ABASLI

留言


bottom of page