top of page

İLAÇ GERİ ÇEKME - TİYOKOLŞİKOSİD İÇEREN TOPİKAL ÜRÜNLER


15.10.2021 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı


Ekte yer alan listede isimleri belirtilen, tiyokolşikosid içeren topikal ürünler hakkında Kurumumuz ilgili bilimsel komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda ilgili ürünlerin ruhsatları askıya alınmış olup, piyasada bulunan tüm partilerine 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği’ ne göre 3. Sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.


EkrnListesi_a64ac111-d30b-4718-96e3-a5f77754be9e
.pdf
Download PDF • 437KB


bottom of page