top of page

İller arası takas yasağının kaldırılması talebi hakkında

05/05/2020

TEİS2020-22

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

Konu: İller arası takas yasağının kaldırılması talebi hk.

Bilindiği üzere eczaneler arasındaki “ilaç takası” yani ilaçlara karşılık ilaç alınıp verilmesi eczanelerimizin 6197 Sayılı Yasanın 24. maddesi hükmü gereği doğal hakkıdır. Piyasada bulunmayan ilaçların eczaneler arası Takas işlemi neticesinde tedarik edilebildiği ve hastaların bu şekilde ilaçlarına ulaşabilme ve tedavilerine yapabilme imkânı bulabildikleri bilinen bir gerçektir. İl dışı takasın engellenmesi ile ilaca ulaşım zorlaşmakta, hastaların yasa gereği kendilerine tanınan tedavi olma hakları ellerinden alınmakta, halk sağlığının korunmasında hastalara ilaç hizmeti veren biz eczacıların verdikleri bu hizmet kısıtlanmakta ve il dışında var olduğu halde temin edilemeyen ilaçlar nedeniyle hem hastalar, hem de biz Eczacılar mağdur durumda kalmaktadır.

Diğer taraftan; tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen Yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep nedeniyle en ön safta kesintisiz bir şekilde ücretsiz olarak görev yapan Birinci Basamak Sağlık Kuruluşu olan eczanelerimiz ciddi bir iş yükü ve ekonomik sorunla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu süreçte eczanelerin birinci basamak sağlık kuruluşu olarak sundukları ücretsiz hizmete bağlı olarak iş yükü artmış olmasına rağmen özellikle polikliniklere müracaat sayılarındaki azalışa bağlı olarak SGK tarafından B grubu olarak tanımlanan reçete sayısında ciddi düşüş yaşanmakta, dolayısıyla bu reçete grubuna ait olan ilaçların eczane stoklarındaki miktarı ciddi bir stok maliyeti oluşturmanın yanı sıra miad sorununu da beraberinde getirmektedir.

6197 sayılı Kanunda eczaneler arasında ilaç takası herhangi bir sınırlama getirilmeksizin serbest bırakılmışken, Yönetmeliğin 42. maddesinin 5. fıkrasının 3. cümlesi ile “sadece aynı il içerisinde faaliyet gösteren eczaneler arasında” ilaç takasına izin verilmesi yaşanan sorunu içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda eczane ekonomileri için daha da olumsuz hale getirmektedir.

Yasa ile sınırları çizilmiş bir alanın Yönetmelik hükmü ile daraltılması mümkün olmadığı gibi, söz konusu düzenleme nedeniyle, eczacıların tükendiği için depodan temin edemedikleri veya miadı yaklaştığı için deponun iade almadığı ilaçları, il dışındaki eczanelerle takas etmelerinin ve hastaya derhal ulaştırmalarının engellenmesi hem sağlık hakkını ihlal etmekte hem de eczacıların ticari faaliyet özgürlüğünü kısıtlamakta olup yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlu süreçte ekonomik anlamda olumsuz etki oluşturmaktadır.

Bu yüzden; Yönetmeliğin 42. maddesinin 5. fıkrasının 3. cümlesi iptal edilerek il dışı takas yasağı kaldırılması, İlaç Takip Sisteminde eczanelerin ilacı aldığı depoyla kısıtlı iade hakkının ve takasta 3 eczane ile sınırlı hareket kısıtlamasının kaldırılması için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page