top of page

İLAÇLARDA UYGULANACAK KAMU KURUM İSKONTOSU BAREMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

08/07/2022


İLAÇLARDA UYGULANACAK KAMU KURUM İSKONTOSU BAREMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU


08.07.2022 tarih ve 31890 sayılı Resmi Gazetede Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5800) “Geçici Madde 5-(1) Beşeri Tıbbi Ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) avro değeri; 2022 yılı Temmuz ayında %25 artırılır…..” şeklinde ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumu (TİTCK) resmi internet sitesinde 08/07/2022 tarihinde yayınlanan fiyat listesinde 2022 yılı temmuz ayı için Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değeri 7,8656 TL olarak yayınlanmıştır.


Aynı fiyat listesinde uygulamanın geçerlilik tarihi 09.07.2022’dir.


Söz konusu düzenlemelere istinaden 24.03.2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) değişiklik yapılıncaya kadar SUT’un “4.4.1- Uygulanacak indirim oranları” maddesinde yer alan iskonto oranları için belirlenen baremlere ait 09.07.2022 tarihinden itibaren uygulanan depocuya satış fiyatları (DSF) aşağıda yer almaktadır.
Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Comments


bottom of page