top of page

İLAÇ TAKİP SİSTEMİNDE HASILAT GİRİŞİ HATALI OLAN ÜYE MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE


İLAÇ TAKİP SİSTEMİNDE HASILAT GİRİŞİ HATALI OLAN ÜYE MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

Değerli üyelerimiz,

Eczaneler Dairesi Başkanlığı duyurusunda yer alan ;

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda ikinci eczacı çalıştırması gereken eczanelerin belirlenebilmesi amacıyla KDV hariç hasılat tutarı bilgilerinin beyan edilmesi için İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinde yer alan hasılat girişi ekranı 01/04/2018 tarihinde açılmış olup; 2017 yılına ait KDV hariç hasılat tutarlarının 30/04/2018 tarihine kadar girilmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar KDV hariç hasılat tutarı bilgilerini beyan etmeyen eczacıların İlaç Takip Sistemine erişimi, beyan edildiği tarihe kadar geçici olarak engellenecek ve gerçeğe aykırı ya da hatalı beyanda bulunan eczacılar hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılacaktır. 24/04/2018 tarihi itibari ile henüz 12000 eczane tarafından veri girişi yapıldığı tespit edilmiş olup; 30/04/2018 tarihinin veri girişi için son tarih olduğu göz önünde bulundurulduğunda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına tüm eczacılarımızın ivedilikle veri girişini yapması hususu önemle duyurulur.

açıklama gereği,

HASILATINI  HATALI GİRİŞ YAPAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ;

Kurumdan alınan bilgiye göre:

Yanlış girilen ciro bilgilerinin düzeltilebilmesi için sistem düzeltme işlemi kapatılmış(30/04/2018) olduğundan ;Olması gereken ve sehven hatalı girilen rakamları belirten ve Eczane GLN numarası, T.C. Kimlik numarasının yazıldığı dilekçe ile eczane.ruhsat@titck.gov.tr adresine, ekinde KDV hariç yıllık hasılat tutarını gösterir Maliye Bakanlığından onaylı  formu ekleyerek e-posta göndermeleri gerekmektedir.

Kurum tarafından bu bilgiler toplanarak ,düzeltme yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

#onecikan

bottom of page