top of page

İLAÇ FORMUNDAKİ ÜRÜNLER İÇİN YASAL DÜZENLEME TALEBİMİZİ ECZACI MİLLETVEKİLLERİMİZE İLETTİK !

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

İlaç formundaki Takviye Edici Gıdaların son günlerde kontrolsüz ve bilinçsizce tüketiminin artması, eczane dışında satışına yönelik girişimlerin çoğalması ve halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri de göz önünde bulundurularak; 2018 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülen Torba yasa teklifi içinde yer almış ve ön kabul görmüş olan aşağıdaki Kanun teklifinin tekrar gündeme alınarak yasalaşması için Sendikamızca girişimde bulunulmuştur. Bu çerçevede; tek maddelik yasal düzenleme talebimiz TBMM’de görev yapan tüm eczacı milletvekillerimize ve Sağlık ,Aile,Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi milletvekillerine iletilmiş olup, söz konusu başvurumuz aşağıda bilginize sunulmuştur.


TEİS YÖNETİM KURULU


Sayın,……. ……. Milletvekili


TBMM ANKARA


Sayın Vekilim,


Son yıllarda yaşanan sosyodemografik dönüşüm, hızla gelişen teknoloji, sürekli değişen ve artan sosyal ihtiyaç ve talepler, her sistemin sürekli olarak revizyonunu ve iyileştirilmesini gerekli kılmakta, kontrol aşamasında ve sahadan elde edilen sonuçlara göre sistemde gereken düzeltme ve değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede, sahada yaşananların birebir muhatabı olan eczane eczacılarının sendikası olarak, son yıllarda kontrolsüz ve bilinçsizce tüketimi artan ilaç formundaki Takviye Edici Gıdaların halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak; daha önce 2018 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülmüş olan Torba yasa teklifi içinde de yer almış ve önkabul görmüş olan aşağıdaki Kanun teklifinin tekrar gündeme alınarak yasalaşması için gerekli desteği vermenizi arz ve talep ederiz.


Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI


MADDE GEREKÇESİ

Ürün gruplarının doğru sınıflandırılmasının yapılması ile pazardaki mevcut karışıklığın önlenmesi ve halkın güvenli ürün kullanımının sağlanması amacıyla farmasötik formda olan takviye edici gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esasların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca belirleneceği öngörülmektedir.


KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 5996 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Farmasötik formda olmayan takviye edici gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Ancak, farmasötik formda olan takviye edici gıdalar ile özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca belirlenir.

bottom of page