top of page

İLAÇ FİYAT LİSTELERİ HAKKINDA ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME


İLAÇ FİYAT LİSTELERİ HAKKINDA ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Değerli Üyelerimiz,

29.09.2017 tarih ve 30195 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin fiyatlandırılması hakkında Tebliğin 10. Maddesine  göre ; “Kurum tarafından gerçek kaynak fiyat veya depocuya satış fiyatı değişikliğine ilişkin bildirimler aşağıda belirtilen dönemlerde yapılır.” denilmektedir:BaşvurularDönemGerçek kaynak fiyata bağlı veya maliyet kartı ile fiyat almış referans ürünler ve ülkemizde referans ürünü bulunmayan imal/ithal eşdeğer ürünlerin başvuru dönemi15 Ağustos- 1 Eylül

(mesai bitimine kadar)Başvuru değerlendirme dönemi ve 1. Ara listenin yayımlanması2 Eylül – 30 Eylül1.Ara listeye itirazların kabulü1 Ekim- 7 Ekim

(mesai bitimine kadar)1.Ara listeye itirazların değerlendirilmesi8 Ekim – 21 EkimNihai 1.ara listenin yayımlanması21 EkimMaliyet kartı ile fiyat almış eşdeğer ürünler, ülkemizde referans ürünü olan eşdeğer ürünler ve diğer ürünlerin başvuru dönemi22 Ekim- 30 Ekim

(mesai bitimine kadar)Başvuru değerlendirme dönemi ve 2.ara listenin yayımlanması31 Ekim -21 Kasım2.ara listeye itirazların kabulü22 Kasım – 28 Kasım

(mesai bitimine kadar)İtiraz değerlendirme dönemi ve nihai listenin yayımlanması29 Kasım -15 Aralık

Tablodaki takvime uygun olarak TİTCK tarafından 1. Ara liste yayımlanmıştır.Bu listeye yapılacak itirazlar sonucu gerekli değerlendirmeler yapılarak listenin son hali 21 ekim 2018 de yayınlanacaktır.1. Ara liste kesin liste değildir.

Firmaların itirazları sonucu listelerde değişiklik gerçekleşebilecek olup, 1.Ara fiyat listeleri ve ilgili tebliğ aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

Comments


bottom of page