İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ VE ECZACILARIN DİKKATİNE (EYS hk.)


İl Sağlık Müdürlükleri ve Eczacıların Dikkatine

23.01.2019 – İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcılığı

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda nüfus kriterine tabi olan eczacılara ait başvurular https://eys.titck.gov.tr/ adresinden erişilebilecek olan Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) üzerinden 23/01/2019-21/02/2019 tarihleri arasında alınacak ve eczacı yerleştirme işlemi yapılacaktır. Başvuru sahiplerinin https://eys.titck.gov.tr/ adresi üzerinden belgelerini eksiksiz olarak eklemelerinin ardından, EYS’ye eklenen belgelerin asılları ile birlikte en geç 21/02/2019 tarihi mesai bitimine kadar İl veya İlçe Sağlık Müdürlüklerine giderek başvurularını onaylatmaları gerekmektedir.

Başvuru sahipleri tarafından gerektiğinde destek almak için eyssistem@titck.gov.tr e-posta adresine ulaşılabilir.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

#onecikan