İŞGÜVENLİĞİ SERTİFİKASI BULUNAN ÜYE MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE !


İŞGÜVENLİĞİ SERTİFİKASI BULUNAN

ÜYE MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE !

        1 Temmuz 2016 Tarihinden itibaren geçerli olacak olan İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı bulundurma şartını sertifika alarak kendileri yerine getirme durumunda olan meslektaşlarımız;

        Bugünkü Resmi Gazete’de (30/06/2016-29758) yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ‘in 4.maddesinin 4. bendine göre İSG -KATİP’teki gerekli düzenlemeler tamamlanıp Genel Müdürlük İnternet sayfasında ilan edilinceye kadar ekte yer alan belgeyi 5 (beş) işgünü içerisinde ilgili kişilerce imzalanıp gerektiğinde denetime yetkili memurlara gösterilmek ve istendiğinde bakanlığa iletilmek üzere işyerlerinde muhafaza etmek zorundadır.

        Bu çerçevede ; İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı görevini kendisi yapacak olan sertifikalı  meslektaşlarımızın aşağıda yer alan Ek-4 belgesinin yazıcıdan çıktısını alıp doldurması ve gerekli yerlerini de imzalayarak saklaması gerekmektedir. 

        Bilgilerinize sunarız.

TEİS

DOLDURULMASI GEREKEN EK-4 FORMU İÇİN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI LÜTFEN AÇINIZ.

EK-4 FORMU

Not:Bu belge İSG-KATİP sistemindeki gerekli düzenlemeler tamamlanıp ilan edilinceye kadar geçerlidir.

yönetmelik için tıklayınızhttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160630-25.htm

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS