top of page

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 01.07.2017 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR.


images30W51ITC

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 01.07.2017 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR.

Değerli üyelerimiz,

‘Yatırımların proje bazında desteklenmesi ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun’ (Kanun no:6745 )  ile İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununda aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.Değişiklik yapılan madde aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

Madde 71: 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan   ‘1/7/2016’ ibaresi ‘1/7/2017’ şeklinde değiştirilmiştir.

Commentaires


bottom of page