top of page

HEPATIT TETKIK TARIHLERI VE RAPOR DÜZENLEME TARIHLERI ARASINDAKI SÜRE HK

17/08/2020

TEİS2020-48

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA


Konu: Hepatit tetkik tarihleri ve rapor düzenleme tarihleri arasındaki süre hk.


Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.13 maddesi ile Hepatit B tedavisinin geri ödeme koşulları belirlenmiştir. Madde kapsamında raporda bulunması gereken HBV DNA, HBsAg, HBeAg, Anti-Hbc ve AntiHDV vb. tetkikleri ilgili sağlık kuruluşunca rapor tarihinden farklı tarihlerde yapılmakta, dolayısıyla da rapor tarihi ile istenen tetkik, tahlil vb. tarihleri arasında fark oluşmakta, bu farkın rapor düzenlenme tarihi ile arasında ne kadar süre olabileceğine ilişkin de tereddütler hasıl olmaktadır.


Geri ödemede iade ya da kesintiye neden olarak üyelerimizin mağduriyet yaşamasını önleme ve tereddütlerin giderilmesi amacıyla bu süreye ilişkin görüşünüzün tarafımıza bildirilmesi hususunda, gereğini arz ederim.


Ecz. Nurten SAYDAN

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

Genel Başkanı


KURUMUN GELEN CEVABI:


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

15.10.2020

Sayı: 89843079-104.03-E.12370181


Konu: Hepatit Tetkik Tarihleri ve Rapor Düzenlemesi Hak.


TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASINA

Ziyabey Cad. No. 31/2 Balgat

Çankaya/ANKARA


İlgi: 17/08/2020 tarih, 9631505 sayılı yazınız


İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliği’nin “4.2.13 – Hepatit tedavisi” başlıklı maddesinde Kurumunuzca finanse edilen hepatit tedavileri ve kuralları belirlenmiş olup yazınızda bahsi geçen hususlar değerlendirilmek üzere kayıt altına alınmıştır.


Bilginizi ve gereğini rica ederim.


Dr. Mustafa ÖZDERYOL

Kurum Başkanı a.

Genel Müdür
bottom of page