top of page

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BASIN AÇIKLAMASI


Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Bildiğiniz üzere sizlerden gelen istekler üzerine sendikamızca Hazine ve Maliye Bakanlığı 'na başvuru yapılmıştı.

Bakanlığın konu ile ilgili Basın Açıklaması aşağıda bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla...

TEİS YÖNETİM KURULUbottom of page