top of page

HATIRLATMA: E-Arşiv Fatura Düzenlenmesi Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki kişilere ilaç teminine ilişkin E-Arşiv Fatura düzenlenmesi esnasında dikkat edilecek hususlar şunlardır:

 • Fatura düzenlenirken dönem sonlandırma işlemi sırasında belirtilen A, B, C grubu Sıralı Dağıtım ve Yurtdışı Sigortalı grubu için “ayın son günü” fatura düzenlenme tarihi bölümüne dikkatle eklenmelidir. Kan ürünleri için ayın 1-15 arası verilen reçeteler için fatura tarihi 15/../…. olarak belirtilmeli , 16 ve sonrası tarihte ay sonuna kadar karşılanan reçeteler ay sonundaki tarih ile faturalandırılmalıdır.

 • E-Arşiv fatura düzenlenme tarihi girildikten sonra “fatura tipi” satırı “satış” seçilerek, alıcı bilgileri bölümünden VKN satırına “7750409379” girilmelidir. İşlem sonrası Kuruma ilişkin bilgiler otomatik olarak ekrana yansıyacaktır. “Ülke” satırı “Türkiye” seçilerek, adres bölümüne ‘’Çankaya/ Ankara’’ yazılmalıdır.

 • “Mal Hizmet Bilgileri” bölümüne dönem sonlandırma özet ekranında bulunan %8 ve %18 KDV’li ilaçların KDV hariç bedelleri ve eczane hizmet bedeli için ayrı ayrı satır eklemek koşulu ile ilgili bölümlere eklenmeli ve mal hizmet sekmesine fatura kesilecek grup ve dönem ile reçete adedi eklenmelidir. Örn: “2020 Mart A Grubu 10 Adet Reçete Bedeli”. “Miktar” bölümüne “1” girilip “Birim” bölümünden “Adet” seçilmelidir. Dönem sonlandırma özet ekranında kırmızı ile belirtilmiş ondalıklı ilgili sayının tamamı kopyalanarak ilgili sekmeye eklenmeli ve KDV doğru seçilmelidir.

 • “Ödenecek tutar”; fatura ve döküm özetinden kontrol edilip bire bir aynı olmasına dikkat edilmelidir. Son olarak açıklama kısmına belirtilen rakamsal ödeme tutarı “Yalnız … TL … KR” şeklinde yazı ile belirtilmelidir.

 • Bu işlemler sonrasında GİB ekranında “Taslak” olarak kaydedilmiş olan fatura; “GİB İmza” butonuna basarak fatura onaylandıktan sonra “fatura numarası”; özet döküm ekranından girilerek Medula’da dönem sonlandırma işlemi yapılmalıdır. Döküm listesinden iki nüsha, döküm özet sayfasından 2 nüsha ve e-arşiv fatura çıktısından 3 nüsha yazdırılarak (Bir nüsha fatura eczanede saklanmak üzere ayrılacaktır.) manuel reçeteler ile birlikte SSGM’lerce belirlenen format ile teslim edilebilir.

 • E-arşiv fatura düzenlenirken yapılan tarih ve benzeri hatalar ile Medula Dönem sonlandırma işlemlerinde yapılan hatalarda; “döküm iptal”i talep etmek yerine yeniden E-Arşiv fatura düzenlenerek açıklama kısmına “… tarih ve …… numaralı fatura iptal edilerek işbu fatura düzenlenmiştir’’ ibaresinin eklenmesi ve ekinde bir dilekçe ile durumun bağlı bulunduğunuz SSGM ye bildirilmesi gerekmektedir. Mali işlemlerde karışıklık olmaması için yaptığınız düzeltme ve yeni fatura düzenleme işlemlerinin mali müşavirinize bildirilmesi gerekmektedir.

 • Fatura düzenlenirken E-Arşiv portalında “Döküm no, Eczane Sicil no, IBAN” benzeri bilgilerin bulunmasına gerek yoktur.

Yukarıda belirtilen hususlara özen göstererek düzenlenecek faturalar ile işlem yapılması gerekmektedir.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki kişilere ilaç teminine ilişkin E-Arşiv Fatura düzenlenmesi esnasında dikkat edilecek hususlar şunlardır:

 • Fatura düzenlenirken dönem sonlandırma işlemi sırasında belirtilen A, B, C grubu Sıralı Dağıtım ve Yurtdışı Sigortalı grubu için “ayın son günü” fatura düzenlenme tarihi bölümüne dikkatle eklenmelidir. Kan ürünleri için ayın 1-15 arası verilen reçeteler için fatura tarihi 15/../…. olarak belirtilmeli , 16 ve sonrası tarihte ay sonuna kadar karşılanan reçeteler ay sonundaki tarih ile faturalandırılmalıdır.

 • E-Arşiv fatura düzenlenme tarihi girildikten sonra “fatura tipi” satırı “satış” seçilerek, alıcı bilgileri bölümünden VKN satırına “7750409379” girilmelidir. İşlem sonrası Kuruma ilişkin bilgiler otomatik olarak ekrana yansıyacaktır. “Ülke” satırı “Türkiye” seçilerek, adres bölümüne ‘’Çankaya/ Ankara’’ yazılmalıdır.

 • “Mal Hizmet Bilgileri” bölümüne dönem sonlandırma özet ekranında bulunan %8 ve %18 KDV’li ilaçların KDV hariç bedelleri ve eczane hizmet bedeli için ayrı ayrı satır eklemek koşulu ile ilgili bölümlere eklenmeli ve mal hizmet sekmesine fatura kesilecek grup ve dönem ile reçete adedi eklenmelidir. Örn: “2020 Mart A Grubu 10 Adet Reçete Bedeli”. “Miktar” bölümüne “1” girilip “Birim” bölümünden “Adet” seçilmelidir. Dönem sonlandırma özet ekranında kırmızı ile belirtilmiş ondalıklı ilgili sayının tamamı kopyalanarak ilgili sekmeye eklenmeli ve KDV doğru seçilmelidir.

 • “Ödenecek tutar”; fatura ve döküm özetinden kontrol edilip bire bir aynı olmasına dikkat edilmelidir. Son olarak açıklama kısmına belirtilen rakamsal ödeme tutarı “Yalnız … TL … KR” şeklinde yazı ile belirtilmelidir.

 • Bu işlemler sonrasında GİB ekranında “Taslak” olarak kaydedilmiş olan fatura; “GİB İmza” butonuna basarak fatura onaylandıktan sonra “fatura numarası”; özet döküm ekranından girilerek Medula’da dönem sonlandırma işlemi yapılmalıdır. Döküm listesinden iki nüsha, döküm özet sayfasından 2 nüsha ve e-arşiv fatura çıktısından 3 nüsha yazdırılarak (Bir nüsha fatura eczanede saklanmak üzere ayrılacaktır.) manuel reçeteler ile birlikte SSGM’lerce belirlenen format ile teslim edilebilir.

 • E-arşiv fatura düzenlenirken yapılan tarih ve benzeri hatalar ile Medula Dönem sonlandırma işlemlerinde yapılan hatalarda; “döküm iptal”i talep etmek yerine yeniden E-Arşiv fatura düzenlenerek açıklama kısmına “… tarih ve …… numaralı fatura iptal edilerek işbu fatura düzenlenmiştir’’ ibaresinin eklenmesi ve ekinde bir dilekçe ile durumun bağlı bulunduğunuz SSGM ye bildirilmesi gerekmektedir. Mali işlemlerde karışıklık olmaması için yaptığınız düzeltme ve yeni fatura düzenleme işlemlerinin mali müşavirinize bildirilmesi gerekmektedir.

 • Fatura düzenlenirken E-Arşiv portalında “Döküm no, Eczane Sicil no, IBAN” benzeri bilgilerin bulunmasına gerek yoktur.

Yukarıda belirtilen hususlara özen göstererek düzenlenecek faturalar ile işlem yapılması gerekmektedir.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

Comments


bottom of page