top of page

HASTANELERCE TEMİNİ ZORUNLU KEMOTERAPİ İLAÇLARI LİSTESİ HAKKINDA DUYURU


SGK

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 08.05.2015

DUYURU

HASTANELERCE TEMİNİ ZORUNLU KEMOTERAPİ İLAÇLARI LİSTESİ HAKKINDA DUYURU 

 21.04.2015 tarih, 29333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.1.2 alt maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenlemeye istinaden 01.07.2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan SUT eki “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi (Ek-4/H)” Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Kurumumuzca ortak çalışılarak hazırlanılmış olup, ekte yer almaktadır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

 EK: SUT eki Ek-4/H Listesi

Comments


bottom of page