top of page

HASTANELERCE TEMİNİ ZORUNLU KEMOTERAPİ İLAÇLARI LİSTESİ HAKKINDA DUYURU


DUYURU1

Değerli Üyelerimiz ,

Uygulaması bugün başlayan kemoterapi ilaçlarında devlet hastaneleri dışındaki hastanelerde yazılan reçetelerde  yaşanan sorunlar sebebi ile kurum tarafından 20 Temmuz tarihine kadar geçiş süresi konulmuştur. Özet olarak 20 Temmuza kadar EK-4/H listesinde bulunan  254 ilaç ayaktan tedavilerde ödenebilecek. 20 Temmuz tarihinden itibaren bu ilaçlar ayaktan tedavilerde ödenmeyecektir. Kurum tarafından yayınlanan duyuru aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 01.07.2015

HASTANELERCE TEMİNİ ZORUNLU KEMOTERAPİ İLAÇLARI LİSTESİ

HAKKINDA DUYURU

Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.1.11- Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi (EK-4/H); yalnızca hastane ortamında parenteral yoldan uygulanan, bu nedenle de hastanelerde bulundurulması zorunlu olan ilaçları içermektedir.

Söz konusu kemoterapi ilaçlarının Sağlık Bakanlığına bağlı hastane eczanelerinde bulundurularak hastane ortamında hastalara uygulanması esastır. İstisnai durumların söz konusu olması ve ilaçların hastanelerce temin edilememesi halinde; olası hasta mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla, hastaların tedavisinde kullanılacak EK 4/H listesi ilaçları ilgili hekimler tarafından yatan hasta reçetesi veya günübirlik tedavi reçetesi düzenlenerek eczanelerden temin edilebilecektir.

Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler dışında kalan sağlık kurumlarının da EK 4/H listesi ilaçlarını hastane eczanelerinde bulundurması ve hastane ortamında uygulanmasını sağlaması esastır. Hem söz konusu sağlık kurumları hem de bu sağlık kurumlarında çalışan ilgili hekimlerin yeni sistem ve ilaç listesine uyum sağlamaları amacıyla; Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler dışında kalan sağlık kurumlarının hastane eczanelerinde bulunmayan ilaçlar, 20 Temmuz 2015 tarihine kadar ayaktan, yatarak veya günübirlik tedavi reçeteleri ile de temin edilebilecektir.

Bu tarihten itibaren ise söz konusu ilaçlar; öncelikle söz konusu sağlık kurumlarının hastane eczanelerinden, istisnai durumların ortaya çıkması halinde ise olası hasta mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla yatarak veya günübirlik tedavi reçetesi ile eczanelerden temin edilebilecektir.

 Tüm ilgililere duyurulur.

bottom of page