HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER.(Karnitin hk.)


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 14.02.2018

DUYURU

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

 “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” başlıklı (Ek-4/D) listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

MADDE 1- 3. Kronik böbrek hastalıkları, organ ve doku nakli başlıklı maddesinin (3.18) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

3.18. Karnitin (sadece hemodiyaliz uygulanan hastalarda) muaftır. (Ek-4/F 70 inci maddesinde tanımlanan kriterler aranmayacaktır.)”

MADDE 2– 10.1. Kas hastalıkları başlıklı maddesinin (10.1.2.1) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

10.1.2.1. Karnitin (Ek-4/F 70 inci maddesinde tanımlanan kriterler aranmayacaktır.)”

MADDE 3– 15.4.1. Barsak operasyonundan dolayı oluşan malabsorbsiyonlar ve malnütrisyonlar. İlk iki yaşta inek sütü alerjisi. Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar başlıklı maddesinin (15.4.1.7) maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

15.4.1.7. Karnitin (yalnızca E71.1 ve E72.3 ICD 10 kodlarında ve primer karnitin yetmezliği olanlarda muafiyet kapsamındadır.) (Ek-4/F 70 inci maddesinde tanımlanan kriterler aranmayacaktır.)”

Bu düzenlemeler 16/02/2018 tarihinden itibaren geçerlidir.

#onecikan