top of page

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU


SGK

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 23.02.2015

DUYURU

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN

DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

 Ödeme Komisyonunun 2014/2 inci Dönem çalışmaları tamamlanmış olup; bu çalışmalar sonucu yapılan düzenlemeler 18.02.2015 tarihli, 29271 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ olarak yayımlanmıştır.

Söz konusu Ödeme Komisyonu Kararları gereği, Sağlık Uygulama Tebliği eki Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (Ek-4/D) yapılan düzenlemeler eklidir.

Yürürlük tarihi 28.02.2015 ‘tir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

24/03/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” başlıklı (Ek-4/D) listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

MADDE 1– “Pulmoner hipertansiyon” başlıklı (4.10) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (4.10.10) numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

            “4.10.10.Riociguat* (Yalnızca KTEPH endikasyonunda muafiyet kapsamındadır.)”

            MADDE 2– “Hipotalamus-hipofiz hastalıkları” başlıklı (7.1) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (7.1.7) numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

            “7.1.7. Cushing sendromu (E24.9)E24.9Cushing sendromu, tanımlanmamış

7.1.7.1. Metyrapon*”

MADDE 3– “Bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar” başlıklı (9.2) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (9.2.27) numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

“9.2.27. Tofasitinib  (sadece 9.1.5. maddede tanımlı ICD-10 kodlarında)”

MADDE 4– “Kistik fibrozis (Mukovizidozis)” başlıklı (15.5) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (15.5.7) numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

“15.5.7. Özel formüllü besleyiciler*”

Commenti


bottom of page