top of page

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER (EK/4D)


DUUYURU3

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

03.09.2014

DUYURU

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN

DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

Ödeme Komisyonunun 2014/1 inci Dönem çalışmaları tamamlanmış olup; bu çalışmalar  sonucu yapılan düzenlemeler 30.08.2014 tarihli, 29104 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ olarak yayımlanmıştır.

Söz konusu Ödeme Komisyonu Kararları gereği, Sağlık Uygulama Tebliği eki Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (Ek-4/D) yapılan düzenlemeler eklidir.

Yürürlük tarihi 06.09.2014’ dür.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

 Uzm. Dr.İsmet KÖKSAL

Genel Müdür

3.9.2014

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER (EK/4D)

2014-1. dönem Ödeme Komisyonu çalışmaları sonucu “Sosyal  Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”  30/08/2014 tarihli ve 29104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” başlıklı (Ek-4/D) listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

MADDE 1- “İnflamatuar barsak hastalıkları” başlıklı (6.3) numaralı maddesinde tanımlı (6.3.10) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“6.3.10. Enteral beslenme ürünleri (sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır. Crohn hastalığında malnutrisyon gelişmesi aranmadan muafiyet kapsamındadır.)”

MADDE 2- “Trombositopeniler” başlıklı (8.1.11) numaralı  maddesinde tanımlı (D69.3)  ICD-10 kodundaki ifade aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.D69.3İdiyopatik trombositopenik purpura (Primer İmmun Trombositopeni)

            MADDE 3- “Serebrotendinöz ksantomatozis ” başlıklı (10.1.4.2) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (10.1.4.2.2.) numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

          “10.1.4.2.2. İdebenon * (Ek-4/F 59 numaralı madde kapsamında reçetelenir.)”

            MADDE 4- “Mitokondriyal sitopatiler ” başlıklı (10.1.2) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (10.1.2.3.) numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

                “10.1.2.3.      Biotin*”

            MADDE 5- “Epidermolysis bullosa” başlıklı (13.6) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme   (13.6.5.)  numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

          “13.6.5.  Majistral*”

MADDE 6- “Cilt Hastalıkları” başlıklı (13) numaralı maddesine aşağıdaki (13.10) ve (13.10.1) numaralı alt maddeler eklenmiştir.

          “13.10. Kronik İdiyopatik ürtiker (L50.1)L50.1İdiyopatik (Spontan) Ürtiker

13.10.1. Omalizumab”

MADDE 7- “Barsak operasyonundan dolayı oluşan malabsorbsiyonlar ve malnütrisyonlar. İlk iki yaşta inek sütü alerjisi. Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar” başlıklı (15.4.1) numaralı maddesinin (15.4.1.2) numaralı alt maddesinde aşağıdaki   düzenleme yapılmıştır.

          “15.4.1.2.     Vitaminler (Biotin K91.2, K52.2 ve T78.1 kodlarında muafiyet kapsamında bulunmamaktadır.)”    

MADDE 8- “ Gastrostomi durumu” başlıklı (15.15) numaralı maddesine (Z93.4) ICD-10 kodu ilave edilerek aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“15.15.Gastrostomi durumu (Z93.1, Z93.4)

Z93.1Gastrostomi durumuZ93.4Gastrointestinal yol diğer yapay açıklıklar (Oro-gastrik/nazo-enterik)

15.15.1. Enteral beslenme ürünleri

MADDE 9- “Kistik fibrozis (Mukovizidozis)” başlıklı (15.5) numaralı maddesinde    tanımlı (15.5.4) alt maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“15.5.4 Enteral beslenme ürünleri”

Comments


bottom of page