top of page

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER…


sgk a

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 2012/3. Dönem Ödeme Komisyonu çalışmaları sonucunda Hasta katılım payından muaf ilaçlar listesinde yapılan düzenlemeler hakkında duyuru yayınlanmıştır. Duyuru ve eki  aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI  Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

27.09.2013

DUYURU

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

Ödeme Komisyonunun 2012/3. dönem çalışmaları tamamlanmış olup; bu çalışmalar sonucu 26.10.2013 tarihli, 28777 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ olarak yayımlanmıştır.

Söz konusu Ödeme Komisyonu Kararları gereği, Sağlık Uygulama Tebliği eki Hasta Katılım Payından Muaf ilaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler (Ek:4D) Listesinde yapılan düzenlemeler eklidir. Yürürlük tarihi 4.10.2013 dür.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

24/03/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” başlıklı (Ek-4/D) listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

MADDE 1– “Kanser” başlıklı (2) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (2.12) numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

                  “2.12      Cinacalcet *”

MADDE 2- “Pulmoner Hipertansiyon” başlıklı (4.10) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (4.10.8) numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

               “4.10.8.   Ambrisentan*  ”

MADDE 3– “İnflamatuar barsak hastalıkları” başlıklı (6.3) numaralı maddesinin (6.3.9) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

               “ 6.3.9.   Adalimumab *

MADDE 4– “Kronik nörolojik hastalıklar” başlıklı (10) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (10.13) ve (10.13.1)  numaralı alt maddeler olarak eklenmiştir.

  “10.13.      Rasmussen ensefaliti   (G05.8)G05.8Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış  diğer hastalıklar

              10.13.1 İmmunglobulinler”

Comments


bottom of page