Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler hakkında duyuru…


duyuru5

Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler hakkında duyuru

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler hakkında duyuru yayınlandı.Duyuru ve ekleri aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

08.05.2013

DUYURU

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

Ödeme Komisyonunun 2012/2 inci dönem çalışmaları tamamlanmış olup alınan kararlara ilişkin düzenlemeler Sağlık Uygulama Tebliği olarak 04.05.2013 tarihli ve 28637 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler (Ek:1) ise SUT’un 6.1.6 maddesi gereği Kurum resmi internet sitesinde duyurulmakta olup yapılan düzenlemelerin yürürlüğü 11.05.2013 tarihidir. 

Tüm ilgililere önemle duyurulur. 

Ek: 1 Liste: HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

24/03/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” başlıklı (Ek-4/D) listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

MADDE 1-“Barsak operasyonundan dolayı oluşan malabsorbsiyonlar ve malnütrisyonlar. İlk iki yaşta inek sütü alerjisi. Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar” başlıklı (15.4.1) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (15.4.1.5) numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

“15.4.1.5. Demir şelatörü ajanlar*”

MADDE 2-“Epidermolysis bullosa” başlıklı (13.6) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (13.6.4) numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

“13.6.4. Sikatrizanlar”

#onecikan