HASTA ALTI BEZİ RAPORLARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME (Eski Raporlar geçerli)


HASTA ALTI BEZİ RAPORLARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Değerli üyelerimiz,

Sendikamızca alınan bilgiye göre 25.10.2018 tarihinden önce çıkan ve mevzuata uygun olan hasta altı bez raporları süresi sonuna kadar geçerlidir.

25.10.2018 ve sonrası çıkan raporların Sağlık Bakanlığınca belirlenen yeni  ICD-10 kodlarına uygun olması gerekmektedir.

 Bilgilerinize sunarız.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

İdrar veya Gaita İnkontinansına Neden Olan Primer Tanı ListesiICD-10 KoduTanıC72Spinal Kord TümörleriE80Porfiria (Diğer,)F01Vasküler bunamaF01.3Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunamaF02.1(A81.0)Bunama, Creutzfeldt-Jakob hastalığındaF02.3(G20)Bunama, Parkinson hastalığındaG30.0Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığında bunamaG91HidrosefaliB02Herpes ZosterC41.4Pelvik kemikler, sakrum ve koksiksin habis neoplazmasıC61Prostat malign neoplazmıC67Mesanenin habis neoplazmasıC68Diğer ve tanımlanmamış üriner organların habisneoplazmasıC71Beyin TümörleriC71.9Beynin habis neoplazması, tanımlanmamışC72Spinal Kord TümörleriD43Serebral TümörlerD46Myelodisplazi (Myelodisplastik Sendromlar)D46MiyolodisplaziD51B12 Vitamin EksikliğiE13Diyabetes MellitusF00.1Geç Başlayan Alzheimer Hastalığı Vasküler Bunama veAlt Kırılımları (F01.0, F01.2, F01,3, F01.8,F01.9)F01Vasküler bunamaF01.0Akut başlangıçlı vasküler bunamaF01.1Multipl enfarktlı bunamaF01.2Subkortikal vasküler bunamaF01.3Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunamaF01.8Vasküler bunamalar, diğerF01.9Vasküler bunama, tanımlanmamışF02Bunama, başka bir yerde sınıflanmış diğer hastalıklardaF02.0(G31.0)Bunama, Pick hastalığındaF02.1(A81.0)Bunama, Creutzfeldt-Jakob hastalığındaF02.2(G10)Bunama, Huntington hastalığındaF02.3(G20)Bunama, Parkinson hastalığındaF02.4(B22.0)Bunama, İnsan immünyetmezlik virüs (HIV) hastalığındaF02.8Bunama, diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmış hastalıklardaF03Bunama, tanımlanmamışF71…Orta mental retardasyonF72…Ciddi mental retardasyonF78-F79Zeka GeriliğiF79Tanımlanmamış mental retardasyonG11.1Erken başlangıçlı serebellar ataksi (nörodejeneratif hastalık)G12.2Motor nöron hastalığı (nörodejeneratif hastalık)G12.9Spinal musküler atrofi, tanımlanmamış (nörodejeneratif hastalık)G20Parkinson (İdiopatik, Non-idiopatik, Sekonder)G20ParkinsonG30Demans (Alzheimer,Vasküler,Diğer)G30Bunama, Alzheimer hastalığındaG30DemansG30Alzheimer Hastalığı ve Alt Kırılımları (G30.0, G30.1, G30.8, G30.9)G30.0Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığında bunamaG30.1Geç başlayan Alzheimer hastalığında bunamaG30.8Alzheimer hastalığında bunama, atipik veya karma tipG30.9Alzheimer hastalığında bunama, tanımlanmamışG35Multipl SklerozG37.3Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalığında akuttransvers miyelittransvers miyelitG46Serebrovasküler HastalıklarG46(I60-I67)Serebrovasküler hastalıklarda beynin vasküler sendromlarıG61Guillain BarreG61.0Gullian – borse sendromuG80Serebral PalsiG80.9Serebral palsi, tanımlanmamışG83.4Cauda-equina sendromuG90.3Multi Sistem otrofiG91.2Normal Basınçlı HidrosefaliG93.4Ensefalopati, tanımlanmamışG95.8Spinal Kord HasarıI63.9Serebral enfarktüs, tanımlanmamışI67Serebrovasküler HastalıkI67Serebrovasküler HastalıklarK50Crohn hastalığıK51Ülseratif KolitK51.0Ülseratif Kolit ve Alt KırılımlarıK52.0Gastroenterit ve Kolit ve Alt KırılımlarıK60.0Anal Fissür Akut ve Alt Kırılımları (K60.1, K60.2, K60.3)K61.0Anal ApseK62Anüs ve rektumun diğer hastalıklarıK62.2Anal ProlapsusK62.3Rektal ProlapsusM47Servikal Spondilozis (Spondilozis)M48.0Spinal SterozM51Disk hastalıklarıN31Mesanenin Nöromuskuler Fonksiyon BozukluğuN31.0İnhibe olmayan nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamışN31.0Baskılanamamış Nöropatik MesaneN31.1Refleks nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamışN31.1Reflex Nöropatik MesaneN31.2Flask nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamışN31.2Flask Nöropatik MesaneN31.8Mesanenin diğer nöromusküler disfonksiyonuN31.8Mesanenin Diğer Nöromuskuler DisfonksyonlarıN31.9Mesanenin nöromusküler disfonksiyonu, tanımlanmamışN31.9Mesanenin Nöromuskuler DisfonksyonuN32.0Mesane boynu obstrüksiyonuN32.1Vezikointestinal fistülN32.2Vezikal fistül, başka yerde sınıflandırılmamışN33.8Mesane BozukluklarıN35Üretral striktürN39.4Üriner İnkontinansN39.4Üriner İnkontinans TanımlanmışN40Benign prostat hiperplazisiN82.0Vezikovajinal fistülN82.3Vajinanın kalın barsağa fistülüO66.3Fetüsün diğer anormallikleri nedeniyle etkilenen doğum eylemi ve doğumQ05Spina bifidaQ05meningomiyelosel  (meningosel)Q05.9Spina bifida, tanımlanmamışQ06…Spinal kordun diğer konjenital malformasyonlarıQ42Kalınbağırsağın konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozuQ42.0Rektumun fistül ile birlikte konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozuQ42.1Rektumun fistül olmadan konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozuQ42.2Anüsün fistül ile birlikte konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozuQ42.3Anüsün fistül olmadan konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozuQ43.1Hirschsprung hastalığıQ43.10Hirschsprung hastalığı, tanımlanmamışQ43.2Kolonun diğer konjenital fonksiyonel bozukluklarıQ43.6Rektum ve anüsün konjenital fistülüQ43.7Persistan kloakaQ52.2Konjenital rektovajinal fistülQ62.3Renal pelvis ve üreterin diğer obstrüktif defektleriQ62.31Ektopik üreteroselQ64.1Mesane ekstrofisiQ64.11Kloakal ekstrofiQ64.19Mesane ekstrofisiQ64.2Konjenital üretral kapaklarQ64.3Üretra ve mesane boynunun diğer atrezi ve stenozuQ76.42Sakral vertebra(lar)ın konjenital anomalileriQ89.81Kaudal displazi zinciriR15Fekal  İnkontinansR32Üriner İnkontinans TanımlanmamışR32Üriner İnkontinansS06.9İntrakraniyal yaralanma, tanımlanmamışS14Boyun seviyesinde sinir ve spinal kord yaralanmasıS24Toraks seviyesinde sinir ve spinal kord yaralanmasıS34Abdomen, bel ve pelvis seviyesinde sinirler ve lomber spinal kord yaralanmasıS37.28Mesanenin diğer yaralanmasıT09Omurga ve gövdenin diğer yaralanmaları, seviye tanımlanmamışT09Spinal Kord Yaralanması (Düzey Tanımlanmamış)T09.3Spinal kord yaralanması, seviye tanımlanmamışT91Spinal Kord YaralanmasıZ51.0Redyoterapi DönemiZ81.0Mental Retardasyon ve Serebral PalsiZ82.0Epilepsi

#onecikan