top of page

HASTA ALTI BEZİ GERİ ÖDEME İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU


Hasta Alt Bezi Geri Ödeme İşlemleri hakkında duyuru

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

29/04/2019

DUYURU

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ EKİ EK-3/C-4 “TIBBİ SARF MALZEMELER” LİSTESİNDE KAYITLI A10049 SUT KODLU “HASTA ALT BEZİ/ KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ” İLE A10118 SUT KODLU “ÇOCUK HASTA ALT BEZİ/ ÇOCUK KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ” TIBBİ MALZEMELERİN GERİ ÖDEME İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-3/C-4 “Tıbbi Sarf Malzemeler” listesinde kayıtlı A10049 SUT kodlu “Hasta Alt Bezi/ Külotlu Hasta Alt Bezi” ile A10118 SUT kodlu “Çocuk Hasta Alt Bezi/ Çocuk Külotlu Hasta Alt Bezi” tıbbi malzemelerin geri ödeme işlemleri ile ilgili Sağlık Bakanlığından alınan görüşler doğrultusunda belirlenen ICD-10 kodları Ek-1 listede daha önce duyurulmuştu.

Ek-1 listede kayıtlı ICD-10 kodlarında eksiklik/hata olduğu yönünde Genel Müdürlüğümüze gelen bildirimler üzerine Sağlık Bakanlığından yeniden görüş istenilmiş olup, gelen cevabi görüş doğrultusunda belirlenen primer tanılara ait ICD-10 kodları Ek-2 listede yer almaktadır.

Bu itibarla;

01/06/2019 tarihi ve sonrası düzenlenecek sağlık raporları Ek-2 listede yer alan tanı kodlarıyla uyumlu olmalıdır.

01/06/2019 tarihi öncesi düzenlenen sağlık raporlarında yer alan tanı kodlarının Ek-2 listede yer alan tanı kodlarıyla uyumlu olması halinde sağlık raporları süreleri bitimine kadar geçerli olacaklardır.

– 01/06/2019 tarihi öncesi düzenlenen sağlık raporlarında yer alan tanı kodlarının Ek-1 listede yer alıp Ek-2 listede yer almaması halinde bu raporlara ilişkin 01/06/2019 tarihinden itibaren düzenlenen reçete bedelleri Kurumumuzca karşılanmayacaktır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Ek: 1)Ek-1Liste:  primer tanı ek-1 liste 2) Ek-2 Liste:  primer tanı ek-2 liste

KURUM YAZISI  duyuru_29042019

Comments


bottom of page