top of page

HAFTASONU ÇALIŞAN VE NÖBETÇİ ECZANELERİN DİKKATİNE ! MEDULA HİZMET KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME


medula2

ÖNEMLİ !!!

HAFTASONU ÇALIŞAN VE NÖBETÇİ ECZANELERİN DİKKATİNE !

MEDULA HİZMET KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME !

Değerli üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü tarafından Veri Merkezi Ankara Batıkent yeni binasına taşınması sebebi ile Medula sistemi bu gece 20:00-24:00 saatleri arasında hizmet veremeyecektir. Manuel faturalama yapılabilecektir.

Ayrıca 60D, 60G, 60/7, YSB burslular ve kısmı süreli 60G kapsamındaki sigortalılar için 36 saat  provizyon verilemeyecektir.

Genel Müdürlüğün duyurusu ve MEDULA KESİNTİSİ SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

Kurumumuz Veri Merkezi taşınması kapsamında yapılacak sistem kesintisi hakkında duyuru:

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

 04.12.2015

DUYURU

SAĞLIK (MEDULA UYGULAMALARINDA) VE SİGORTACILIK İŞLEMLERİNDE YAPILACAK KESİNTİ HAKKINDA DUYURU

 Kurumumuz Veri Merkezi taşınması kapsamında sistem alt yapısında yapılacak çalışmalar nedeniyle 04.12.2015 tarihinde 20:00 – 24:00 saatleri arasında (Cuma akşamı 4 saat) internet üzerinde çalışan uygulamalarımızda (MEDULA Uygulamalarında ve Sigortacılık İşlemlerinde) hizmet verilemeyecektir.

Ayrıca; 04.12.2015 tarihinde 20.00 ile 06.12.2015 tarihinde 08.00 saatleri arasında Muhasebe Otomasyon Sisteminde hizmet kesintisi olacağından belirtilen zaman diliminde 60D, 60G, 60/7, YSB burslular ve kısmı süreli 60G kapsamındaki sigortalılar için provizyon verilemeyecektir.

 Yukarıda bahsedilen işlemler süresinde sözleşmeli sağlık hizmet sunucuları SUT ‘nin “1.7.2 – MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle provizyon alınamaması” başlığı altında yer verilen;

(1) Kurum Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik edilmesi kaydıyla MEDULA sisteminden kaynaklanan arıza nedeniyle hasta takip numarasının alınamadığı süre zarfında Kurum sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olduğunu yazılı olarak beyan etmek veya belgelemek suretiyle müracaat eden kişilerin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır. Daha sonra yapılan sorgulama sonucu bu kişilerin müstahak olmadığının tespit edilmesi halinde, tedaviye ait fatura bedeli ilgili sağlık kurumuna/kuruluşuna ödenerek gerekli yasal işlemler Kurumca yürütülür.” hükmü gereğince Sağlık Hizmet Sunucuları tarafından (Hastane/Eczane) Manuel Faturalama yapılabilecektir.

Bilgilerinize rica ederim.

MEDULA KESİNTİSİ SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER:

* Kurum sağlık yardımlarından faydalanan kişilerin tedavileri sonucu düzenlenen reçete  katılım payının ( 3 TL) ve 3 kalem/kutu aşan ilaçlardan alınması gereken +1 Tl tutarındaki REÇETE  katılım payları , eczane tarafından nakit olarak tahsil edilecektir.

* Çalışan kişilerden alınacak olan %20 ilaç katılım payı eczane tarafından tahsil edilecektir.

* Emeklilerden alınacak olan %10 ilaç katılım payları maaşlara yansıtılarak daha sonra tahsil edildiğinden eczane tarafından ayrıca tahsil edilmeyecektir.

* Eşdeğer ilaç uygulaması gereğince oluşabilecek ilaç fiyat farkı eczane tarafından, Hastalara teslim edilen ilaçlara ait karekodlar/kupürler İTS işlemi daha sonra tamamlanmak üzere reçeteye eklenecektir.

*  Reçeteye eklenen karekodların İTS işlemleri mutlak suretle MEDULA Eczane sistemi üzerinden tamamlanacaktır.

*  Eczaneler tarafından kesinti süresince karşılanan reçeteler, sistem çalışır hale geldikten sonra MEDULA sistemi üzerinden Kuruma fatura edilecektir.

Ancak eczaneler tarafından kesinti süresi içerinde karşılanan,

MEDULA sistemine kaydedilemeyen reçeteler, MEDULA Eczane sistemine sonradan kaydedilmesine rağmen muayene katılım payı tahsil edilemeyen reçeteler (MEDULA Eczane sisteminden silinerek), Sağlık Uygulama Tebliği’nin 9.2.1. maddesine göre Kuruma manuel olarak fatura edilebilecektir.

MEDULA sistemi üzerinden fatura edilemeyen reçeteler için MEDULA Eczane uygulamasından “Deneme” çıktısı alınacak ve verilen ilaçlara ilişkin karekodlar da MEDULA Eczane uygulamasında yer alan “Manuel Reçete Giriş” menüsünden İTS’ye bildirilecektir.

Comentários


bottom of page